FLATTENED SHOOT MERISTEM برنج که زیرواحد CAF-1 p150 رارمزگذاری میکند

قیمت:۱۵۰۰۰۰ریال

 

موضوع :

 

FLATTENED SHOOT MERISTEM برنج که زیرواحد CAF-1 p150 رارمزگذاری میکند، برای حفظ مریستم از طریق تنظیم دورۀ چرخۀ سلول لازم است

  فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

چکیده

ما جهش یافته های(mutant) flattened shoot meristem (fsm) (مریستم شاخۀمسطح)درگیاه برنج را جدا کردیم. این جهش یافته رشد ناقص جوانه رانشان دادند ودرمرحلۀ رویش(vegetative) خشک شدند.  از آنجائیکه اکثر گیاهان fsm  دارای مریستم های راسی شاخۀ کوچک و مسطح بودند( SAMها) ،ما نشان خواهیم داد که FSM برای حفظ کامل SAM لازم است. FSM یک ارتولوگ مفروض FASCIATA1 آرابیدوپسیس (FAS1) رارمزگذاری میکند که بازیرواحد p150 عامل ۱اجتماع کروماتین (CAF-1) مطابقت دارد. FSM به صورت تکه تکه (patchily) در سلولهای با تقسیم فعالانه بیان میشود که  نشان دهندۀارتباط محکم  FSMبا مراحل چرخۀسلول ویژه میباشد.  هدف دو برابر(Double-target) در محل هیبریدشدگی لکه دار با ژنهای نشانگر چرخۀسلول نشان داد که FSM عمدتا در مرحلۀ G۱ بیان میشود. در fsm، بیان دو ژن نشانگر که مراحل  S و G۲ تا M را نشان میدهند در SAM بهتر شد. علیرغم کاهش تعداد سلول ها در SAM که حاکی از آن است که مراحل S و G۲ در fsm طولانی هستند. علاوه بر این، رویدادهای رشدی در برگ های fsm  در زمان کامل رخ میدهد. این نشان میدهد که تنظیم موقتی رشد جدا از دورۀ چرخۀ سلول رخ میدهد. بر خلاف فنوتیپ نوار دار (fascinated) Arabidopsis fas1، فنوتیپ fsm کاهش اندازۀ SAM رانشان داد. فنوتیپ های مخالف بین fsm و fas1 نشان میدهد که حفظ SAM بین برنج و آرابیدوپسیس به صورت متفاوت تنظیم میشود.

کلیدواژه ها: Flattened shoot meristem، برنج، مریستم راسی، CAF-1،چرخۀ سلول، Fasciata1

پروژه کارشناسی ارشد

فایل محتوای:

  1. متن ورد ترجمه شده بصورت کاملا تخصصی و قابل ویرایش ۲۱ صفحه

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.