پاورپوینت کشت بافت خرما

قیمت:۵۰۰۰۰ریال

موضوع :

پاورپوینت کشت بافت خرما

فرمت فایل : پاورپوینت

خرما

تک لپه ای (monocotyledon)

راسته ی اسپات داران (spadiciflora)

از خانوادهpalmaceae

اسم علمی phoenix dactyliferal

قسمتهای مختلف درخت خرما:

تکثیر

دلایل کشت بافت خرما

انتخاب ریز نمونه در کشت بافت خرما

بررسی کالوس های جنین زا در ارقام مختلف

بررسی نهال های حاصل از کشت بافت

اثر هورمون ها بر صفات رویشی نهال

جدول ۱- مقایسه میانگین سطوح مختلف هورمون IBAروی صفات رویشی

اثر نوع بستر خاک بر صفات رویشی نهال

اثر تعداد برگهای کامل شده در گیرایی نهال:

اثر رقم استفاده شده درگیرایی نهال

جوانه انتهایی پاجوش ها

سه عامل موثر درموفقیت روش گل آذین

مواد و روش ها

نتایج و بحث

دوروش نوآورانه مورد آزمایش

یک مثال زنده

جنین های سوماتیکی

منابع

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.