روش تحقیق اثربخشی

روش تحقیق اثربخشیروش تحقیق تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیر انتفاعی
تعداد صفحات: ۲۳
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

بیان مساله

امروزه در هر سازمانی ( تولیدی، خدماتی یا آموزشی ) به منظور اثربخش نمودن امور و نیل به اهداف، یکی از معیارها، جذب، آموزش و حفظ نیروی انسانی کارآمد و متخصص می‌باشد. زیرا نیروی انسانی نقش سازنده و کلیدی در پیشبرد هدفها و ماموریتهای سازمان دارد و از ارکان رشد و توسعه و بقای سازمان محسوب می‌گردد. امروزه دیگر تجهیزات، لوازم و ماشین آلات برای انجام اثربخش امور سازمان کافی نمی باشد.

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.