تحلیل روشهای کاهش ضریب تمرکز تنش با تغییرات شکل هندسی به روش المان محدود با نرم افزار Catia

تحلیل-روشهای-کاهش-ضریب-تمرکز-تنش-با-تغییرات-شکل-هندسی-به-روش-المان-محدود-با-نرم-افزار-catiaپایان نامه و پروژه کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات، بخشی از مقدمه: در ۱۵ ژانویه ۱۹۱۹، در خیابان تجاری بوستون واقعه ای وحشتناک رخ داد. مخزن بزرگی با ۲۷ متر قطر و حدود ۱۵ متر ارتفاع، ناگهان شکست و بیش از ۵/۷ میلیون لیتر شیره قند در خیابان ریخت. ناگهان قسمت بالای مخزن به هوا و پهلوها به …دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.