گزارش کارآموزی کنترل کیفیت

قیمت:۴۸۰۰۰ریال

 موضوع:

گزارش کارورزی  کنترل کیفیت (M.S.A, S.P.C

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست مطالب:

مقدمه
معرفی محل کارآموزی
چارت سازمانی مشاغل کارخانه
جانمائی کارخانه
تجزیه و تحلیل سیستمهای اندازه گیری (MSA)
توانایی ابزار اندازه گیری (Cg, Cgk)
تعیین ثبات (Stability)
تعیین ارتباط خطی (Linearity)
روش محاسبه ارتباط خطی
آنالیز سیستمهای اندازه گیری داده‌های کمی
– تکرار پذیری
– تکثیر پذیری
– ترسیم نمودار دامنه (R) و محاسبه تکرار پذیری
– ترسیم نمودار میانگین   و محاسبه وتکثیر پذیری
– تحلیل نمودار دامنه  (R)
– تحلیل نمودار میانگین  
– شاخص R & R%
– مقادیر RF
– نوسانات قطعه به قطعه (PV)
– قدرت تفکیک
آنالیز سیستمهای اندازه گیری داده‌های وصفی
– نمونه برداری داده‌های وصفی
کنترل فرآیند آماری (S.P.C)
ابزارهای هفتگانه SPC
اصول آماری نمودارهای کنترل   
اصول آماری نمودارهای کنترل R
حالتهای خارج از کنترل   
چگونگی شروع برنامه SPC
حالتهای خارج از کنترل R
مواقع استفاده از نمودار   
تفسیر نمودار  
نمودارهای کنترلی داده‌های وصفی
نمودار کنترلی NP
نمودار کنترلی C
مثالها
– توانایی ابزار اندازه گیری (Cg, Cgk)
– تعیین ثبات (Stability)
– تعیین ارتباط خطی (Linearity)
– آنالیز سیستمهای اندازه گیری داده‌های کمی
– آنالیز سیستمهای اندازه گیری داده‌های وصفی
– نمودارهای کنترل

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.