نقشه های اتوکد بیمارستان / پلان، نما، برش، سایت پلان

قیمت: ۴۵۰۰۰ تومان

این فایل، حاوی نقشه های معماری بیمارستان ۵ طبقه (نمونه خارجی) که شامل :

پلان طبقات (بصورت مبلمان)، نماها، برش ها و سایت پلان طرح (بصورت کامل) می باشد.

فرمت کلیه مدارک، Dwg (اتوکد) و قابل ویرایش می باشند.


تصاویر کلیه مدارک را در زیر مشاهده میفرمائید :

توضیح نقشه : سایت پلان

توضیح نقشه : جایگذاری پلان طبقه اول در سایت پلان

توضیح نقشه : پلان طبقات اول تا پنجم

توضیح نقشه : برش ها

توضیح نقشه : نماها

خرید        سوال از فروشنده

Leave a Reply

Your email address will not be published.