مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

مقایسۀ-اثر-تصویرسازی-توجه-درونی-و-بیرونی-بر-اجرا-و-یادگیری-یک-تکلیف-ردیابیپایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، بخشی از مقدمه: امروزه ورزش بخشی از زندگی مردم است. رقابت شدید برای بالارفتن از سکوهای افتخار و کسب مدال های رنگارنگ مسابقات جهانی و المپیک و بهره گیری از اثرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این افتخارات موجب شده است که دولت ها و جوامع به …دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.