دانلود فایل اکسل داده های شاخص ۵۰ شرکت فعالتر بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۷ الی تیرماه ۹۵

دانلود فایل اکسل داده های شاخص 50 شرکت فعالتر بازار نقد  بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص ۵۰ شرکت فعالتر بازار نقد  بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۷ الی تیرماه ۹۵

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی
فرمت : excel

این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص شاخص ۵۰ شرکت فعالتر بازار نقد  بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۷ الی تیرماه ۹۵ می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل  و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.
دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.