پاورپوینت تست بارداری به روش ایمونولوژیکی

پاورپوینت تست بارداری به روش ایمونولوژیکی – در قالب ۵ اسلاید سرم آنتی B- HCG انسان حاوی آنتی B- HCG رقیق شده (به حساسیت HCG UI 0/8 در میلی لیتر) سوسپانسیون HCG که با لاتکس پوشیده شده حاوی بافر و مواد محافظت کننده سدیم ازید ۰/۱% کنترل ادرار مثبت کنترل ادرار منفیادرار فرد باردار (ادرار ۲۰ روز بعد از آخرین عادت ماهانه گرفته شود)لام مخصوصپیپت پلاستیکی ی

Continue Reading

پاورپوینت پروژه جامع با موضوع طراحی و ساخت ربات

پاورپوینت پروژه جامع با موضوع طراحی وساخت ربات – در حجم ۱۹۳ اسلاید پروژه جامع با موضوع طراحی وساخت ربات – شامل ۱۹۳ اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش

Continue Reading

پاورپوینت ملاحظات تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلند مرتبه، در قالب ۹۶ اسلاید

پاورپوینت ملاحظات تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلند مرتبه، در قالب ۹۶ اسلاید پاورپوینت ملاحظات تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلند مرتبه، در قالب ۹۶ اسلایددانلود فایل آماده پاورپوینت ملاحظات تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلند مرتبه، شامل ۹۶ اسلاید

Continue Reading

پاورپوینت ملاحظات تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلند مرتبه، در قالب ۹۶ اسلاید

پاورپوینت ملاحظات تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلند مرتبه، در قالب ۹۶ اسلاید پاورپوینت ملاحظات تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلند مرتبه، در قالب ۹۶ اسلایددانلود فایل آماده پاورپوینت ملاحظات تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلند مرتبه، شامل ۹۶ اسلاید

Continue Reading

پاورپوینت تشخیص بیماری چشمی رتینوپاتی دیابتی با الگوریتم SVM

پاورپوینت تشخیص بیماری چشمی رتینوپاتی دیابتی با الگوریتم SVM دانلود پاورپوینت تشخیص بیماری چشمی رتینوپاتی دیابتی با الگوریتم SVM – در قالب ۲۴ اسلاید

Continue Reading

پاورپوینت بهداشت روان خانواده، در قالب ۱۰۰ اسلاید

پاورپوینت بهداشت روان خانواده، در قالب ۱۰۰ اسلاید پاورپوینت بهداشت روان خانواده، در قالب ۱۰۰ اسلایددانلود فایل آماده پاورپوینت بهداشت روان خانواده، شامل ۱۰۰ اسلاید

Continue Reading

پاورپوینت درباره روانشناسی شخصیت، در قالب ۱۷۴ اسلاید

پاورپوینت درباره روانشناسی شخصیت، در قالب ۱۷۴ اسلاید پاورپوینت درباره روانشناسی شخصیت، در قالب ۱۷۴ اسلایددانلود فایل آماده پاورپوینت درباره روانشناسی شخصیت، شامل ۱۷۴ اسلاید

Continue Reading

پاورپوینت بیماریهای ایسکمیک قلبی و مراقبتهای پرستاری، در قالب ۴۶ اسلاید

پاورپوینت بیماریهای ایسکمیک قلبی و مراقبتهای پرستاری، در قالب ۴۶ اسلاید پاورپوینت بیماریهای ایسکمیک قلبی و مراقبتهای پرستاری، در قالب ۴۶ اسلایددانلود فایل آماده پاورپوینت درباره بیماریهای ایسکمیک قلبی و مراقبتهای پرستاری، شامل ۴۶ اسلاید

Continue Reading

پاورپوینت بیماریهای ایسکمیک قلبی و مراقبتهای پرستاری، در قالب ۴۶ اسلاید

پاورپوینت بیماریهای ایسکمیک قلبی و مراقبتهای پرستاری، در قالب ۴۶ اسلاید پاورپوینت بیماریهای ایسکمیک قلبی و مراقبتهای پرستاری، در قالب ۴۶ اسلایددانلود فایل آماده پاورپوینت درباره بیماریهای ایسکمیک قلبی و مراقبتهای پرستاری، شامل ۴۶ اسلاید

Continue Reading

پاورپوینت مبانی کارآفرینی و تنظیم طرح تجاری

پاورپوینت مبانی کارآفرینی و تنظیم طرح تجاری – در قالب ۲۲۴ اسلاید، فرمت فایل pptx دانلود فایل پاورپوینت مبانی کارآفرینی و تنظیم طرح تجاری. این فایل در ارتباط با مبانی کارآفرینی و تنظیم طرح تجاری تهیه شده ایت ، در حجم ۲۲۴ اسلاید قابل ویرایش.

Continue Reading

پاورپوینت آشنایی با استرس پس از آسیب PTSD

پاورپوینت آشنایی با استرس پس از آسیب PTSD – شامل ۳۷ اسلاید دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با استرس پس از آسیب PTSD. این فایل در ارتباط با استرس پس از آسیب PTSD تهیه شده است، در حجم ۳۷ اسلاید قابل ویرایش.

Continue Reading

پاورپوینت درباره بافت شناسی جانوری، در قالب ۲۸۴ اسلاید

پاورپوینت درباره بافت شناسی جانوری، در قالب ۲۸۴ اسلاید پاورپوینت درباره بافت شناسی جانوری، در قالب ۲۸۴ اسلایددانلود فایل آماده پاورپوینت درباره بافت شناسی جانوری، شامل ۲۸۴ اسلاید

Continue Reading

پاورپوینت درباره سیستم لیمبیک، در قالب ۶۵ اسلاید

پاورپوینت درباره سیستم لیمبیک، در قالب ۶۵ اسلاید پاورپوینت درباره سیستم لیمبیک، در قالب ۶۵ اسلایددانلود فایل آماده پاورپوینت سیستم لیمبیک، شامل ۶۵ اسلاید

Continue Reading

پاورپوینت درمان های اقامتی وبازتوانی معتادان، در قالب ۱۹۰ اسلاید

پاورپوینت درمان های اقامتی وبازتوانی معتادان، در قالب ۱۹۰ اسلاید پاورپوینت درمان های اقامتی وبازتوانی معتادان، در قالب ۱۹۰ اسلایددانلود فایل آماده پاورپوینت درمان های اقامتی وبازتوانی معتادان، شامل ۱۹۰ اسلاید

Continue Reading

پاورپوینت فنون مصاحبه تشخیصی، در قالب ۹۶ اسلاید

پاورپوینت فنون مصاحبه تشخیصی، در قالب ۹۶ اسلاید پاورپوینت فنون مصاحبه تشخیصی، در قالب ۹۶ اسلایددانلود فایل آماده پاورپوینت درباره فنون مصاحبه تشخیصی، شامل ۹۶ اسلاید

Continue Reading