عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش

عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورشقیمت:۱۰۰۰۰۰ریال موضوع: عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره که فرضیه های عنوان شده عبارتند از افزایش تحصیلات مدیران برانگیزش کارکنان و یا افزایش انگیزه امنیتی مدیران بر روی انگیزش کارکنان و یا افزایش انگیزه خودیابی و تحقیق خود بر روی انگیزش کارکنان و همین طور افزایش سابقه کاری مدیران بر روی انگیزش کارکنان که جامعه مورد مطالعه عبارتند از مدیران و… Read More

Continue Reading

تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی

تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطیقیمت:۲۴۷۰۰۰ریال موضوع: تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) هدف از انجام تحقیق تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی داشنکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور- ارائه ی الگو بوده است. اهداف ویژه این تحقیق نیز به شرح زیر است. ۱توصیف آماری داده های مربوط به منتخبی از مشخصات فردی در مدیران تحت بررسی ۲توصیف آماری داده های مربوط به هوش عاطفی و مؤلفه های آن در مدیران تحت بررسی ۳توصیف آماری داده های مربوط به مهارت های ارتباطی و مؤلفه… Read More

Continue Reading

تـأثیـر عوامل خانوادگی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تـأثیـر عوامل خانوادگی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزانقیمت:۱۰۰۰۰۰ریال موضوع: تـأثیـر عوامل خانوادگی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) بیش از ۸۰ % شخصیت کودکان و نوجوانان در متن خانواده , در کنار پدر و مادر شکل می گیرد و خانواده بعنوان اولین پایگاه تعلیم و تربیت و نخستین مدرسه کودکان می باشد و در مورد پیشرفت تحصیلی فرزندان و آینده سازان نقش اساسی را دارند , لازم است در این باره علل کمبود و نقایص برخورد اولیا پیگیری و در جهت »پیشرفت تحصیلی فرزندان بکار گرفته شود. و به خانواده های محترم و عاشق پیشرفت فرزندان , آموزشهای لازم و ضروری ,… Read More

Continue Reading

پایان نامه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

پایان نامه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنانقیمت:۱۰۰۰۰۰ریال موضوع: پایان نامه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه: فرضیه های تحقیق: هدف تحقیق: ضرورت تحقیق محدودیت ها و مشکلات تحقیق تعریف واژه ها و اصطلاحات: فصل دوم : ادبیات موضوع تاریخچه موضوع مدیریت در دوران باستان تعریف مدیریت: اهمیت مدیریت:. مدیر و مدیریت موفق و موثر: سطوح مدیریت: مهارتها ی مدیریتی:. نقش های مدیریتی:: مدیریت مشارکتی: فلسفه مدیریت مشارکتی: پیش نیازهای نظام مشارکت: مزایای حاصل از مدیریت مشارکتی: محدودیت های مدیریت مشارکتی: انواع برنامه های مدیریت مشارکتی: ۱- نظام پیشنهادها:… Read More

Continue Reading

بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان

بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکانقیمت:۱۴۸۰۰۰ریال موضوع: بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) فهرست مطالب عنوان صفحه پیشگفتار: ۱ مقدمه: ۳ فصل اول : مبانی نظری تحقیق ۷ بیان مساله واهمیت موضوع تحقیق: ۸ اهداف تحقیق: ۱۲ فرضیات تحقیق: ۱۳ روش تحقیق: ۱۳ فصل دوم: رسانه چیست و چه توانایی‌هایی دارد؟ ۱۴ ارتباط جمعی- تاریخچه رسانه‌های جمعی ۱۵ کارکرد رسانه‌های جمعی ۲۱ وظیفه رسانه چیست؟ ۲۸ قدرت تأثیر رسانه‌های جمعی ۲۹ فصل سوم: جهان جدید تلویزیون ۳۳ یک کودک چه وقت استفاده از تلویزیون را شروع می‌کند؟ ۳۴ کودک چه مقدار… Read More

Continue Reading

بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت

بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکتقیمت:۱۳۰۰۰۰ریال موضوع: بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه : تعریف موضوع تحقیق: تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق : اهمیت و ضرورت تحقیق : اهداف تحقیق : چهارچوب نظری تحقیق : ارکان اساسی مذاکره : فرضیات تحقیق : روش تحقیق قلمرو تحقیق : ابزارهای گرد آوری اطلاعات: روش تجزیه و تحلیل داده ها: محدودیت های تحقیق: تعریف واژگان و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق : فصل دوم : ادبیات تحقیق تعاریف مذاکره : ارکان اصلی مذاکره : مراحل اصلی در فرآیند مذاکره عبارتند از… Read More

Continue Reading

بررسی عوامل موثر بر فرآیند هویت یابی جوانان

بررسی عوامل موثر بر فرآیند هویت یابی جوانانقیمت:۱۲۲۰۰۰ریال موضوع: بررسی عوامل موثر بر فرآیند هویت یابی جوانان      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) بررسی عوامل موثر بر فرآیند هویت یابی جوانان پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند هویت‌یابی جوانان انجام گرفته و در پنج فصل به رشته‌ی تحریر درآمده است. از آنجائی که سن دوره جوانی توسط سازمان ملی جوانان ۲۹-۱۵ سال اعلام شده است. در پژوهش حاضر برخی از عوامل مؤثر بر فرآیند هویت‌یابی جوانان در سنین فوق مورد بررسی قرار گرفته است. فصل اول کلیات تحقیق، شامل ضرورت و اهمیت، اهداف و تعریف مفاهیم و اصطلاحات می‌باشد. فصل دوم به مروری بر ادبیات و… Read More

Continue Reading

ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی

ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازیقیمت:۱۲۲۰۰۰ریال موضوع: ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی فهرست مطالب مقدمه ۲ بیان مسأله یا موضوع تحقیق ۳ ضرورت انجام تحقیق ۳ هدف از مطالعه موضوع ۴ پیشینه تحقیق ۵ فرضیات ۵ تعریف عملیات متغیرها ۶ ابزار گرد آوری داده‌ها ۷ جامعه آماری ۷ مراحل انجام تحقیق ۷ تعریف مفاهیم ۷ محدودیت‌ها- موانع و مشکلات تحقیق ۹ بخش اول: آشنایی با صنعت داروسازی و ساخت محلولهای تزریقی ۱۱ ۱- تاریخچه ۱۱ ادویه ی مرکبه و شناخت مفردات طبی ۱۲ دارو شناسی در ایران ۱۴ ۲- تکنولوژی ۱۸ ۳- روش… Read More

Continue Reading

خرید و دانلود فایل پایان نامه تعریف مدیریت زنجیره تامین

خرید و دانلود فایل پایان نامه تعریف مدیریت زنجیره تامین قیمت:۱۱۰۰۰۰ریال موضوع : خرید و دانلود فایل پایان نامه تعریف مدیریت زنجیره تامین در رقابت‌هاى جهانى موجود در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشترى، در دسترس وى قرار داد. خواست مشترى بر کیفیت بالا و خدمت رسانى سریع، موجب افزایش فشارهایى شده است که قبلاً وجود نداشته است، در نتیجه شرکت‌ها بیش از این نمى‌توانند به تنهایى از عهده تمامى کارها برآیند. در بازار رقابتى موجود، بنگاه‌هاى اقتصادى و تولیدى علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلى، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند. علت… Read More

Continue Reading

بررسی تأثیر یارانه‌های دولت بر قیمت کالاهای وارداتی

بررسی تأثیر یارانه‌های دولت بر قیمت کالاهای وارداتیقیمت:۱۰۰۰۰۰ریال موضوع: بررسی تأثیر یارانه‌های دولت بر قیمت کالاهای وارداتی      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:۶۵ فهرست مطالب پیشگفتار تاریخچه فصل اول : (کلیات) بیان مسئله ضرورت واهمیت تحقیق اهداف تحقیق سؤال‌های تحقیق فرضیه‌های تحقیق تعاریف عملیاتی فصل دوم : (ادبیات تحقیق) مقدمه ادبیات تحقیق تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران فصل سوم : (روش های تحقیق) مقدمه روش تحقیق جامعه آماری نمونه آماری ابزار تحقیق روایی تحقیق پایایی تحقیق روش آماری مراحل اجرای پژوهش فصل چهارم : (تجزیه و تحلیل اطلاعات) مقدمه آزمون فرض اول آزمون فرض دوم آزمون فرض سوم آزمون فرض چهارم فصل پنجم :… Read More

Continue Reading

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی( فصل دوم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) عنوان: دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی( فصل دوم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) تعداد اسلاید:۳۲ اسلایدفرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)دسته: مدیریت بازاریابی کتاب مدیریت بازاریابی تالیف روستا، ونوس و ابراهیمی از جمله منابع مهم درس مدیریت بازاریابی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل دوم این کتاب در حجم ۳۲ اسلاید با عنوان “برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی ” می باشد و بخشهای عمده آن شامل موارد زیر است: مقدمهارکان برنامه ریزی استراتژیک بازاریابیسطوح سازمانی شرکتهابرنامه استراتژیک کلان شرکتفلسفه وجودی شرکتمواردی که فلسفه وجودی باید به دقت تعریف کندشناسایی واحد های… Read More

Continue Reading

دانلود پاورپوینت فناوری اطلاعات کتابخانه

پاورپوینت فناوری اطلاعات کتابخانه پاورپوینت فناوری اطلاعات کتابخانه  ۳۵ اسلاید به منظور توسعه ی اقتصاد ملی برای رقابت خارجی و گسترش تجارت بین المللی، WTO توافقنامه ای بین المللی به نام GATS (توافقنامه ی عمومی تجارت خدمات) را پذیرفت. شرایط قرارداد GATS نیازمند کاربرد معاملات ملی برای شرکت های تجارتی خارجی می باشد که خدمات آنها را در کشور پیشنهاد می دهد.

Continue Reading

سوالات پیام نور روابط انسان در سازمان های آموزشی

دانلود سوالات پیام نور روابط انسان در سازمان های آموزشی دانلود سوالات پیام نور درس روابط انسان در سازمان های آموزشی کد درس : ۱۲۲۱۰۱۶-۱۲۱۱۳۵۸ دانلود نمونه سوالات درس روابط انسان در سازمان های آموزشی نیمسال دوم  ۹۳-۹۲ با جواب دانلود نمونه سوالات درس روابط انسان در سازمان های آموزشی نیمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب دانلود نمونه سوالات درس روابط انسان در سازمان های آموزشی نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانلود نمونه سوالات درس روابط انسان در سازمان های آموزشی نیمسال اول ۹۲-۹۱ با جواب دانلود نمونه سوالات درس روابط انسان در سازمان های آموزشی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب دانلود نمونه سوالات درس روابط انسان در سازمان های آموزشی نیمسال اول… Read More

Continue Reading

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

عنوان کامل : پایان نامه بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تعداد صفحات : ۸۱ دسته : مدیریت چکیده:هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی منطقه ۱۸ شهرداری تهران بود. به این منطور ابتدا به تشریح ادبیات نظری مربود به اعتماد پرداختیم و ابعاد پنجگانه ای برای آن با توجه نظریات موجود در نظر گرفته شد و سپس مبانی نظری مطرح در حوزه مشارکت اجتماعی بحث شد و سرانجام به بررسی تجربی روابط بین ابعاد اعتماد و مشارکت اجتماعی پرداختیم. جامعه آماری این تحقیق منطفه ۱۸ شهرداری تهران می باشد که  دارای ۴۰۰۰۰۰ نفر جمعیت  می… Read More

Continue Reading

دانلود ترجمه مقاله SME در روابط بانکی و سود آوری تعدیل شده به همراه ریسک در بانک ها

عنوان انگلیسی مقاله: Bank–SMEs relationships and banks’ risk-adjusted profitabilityعنوان فارسی مقاله: ترجمه مقاله SMEدر روابط بانکی و سود آوری تعدیل شده به همراه ریسک در بانک هافرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۳۰ ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. توضیحات : مقدمه: تحقیقات پژروهشی چگونگی عملکرد SME مورد بررسی قرار می دهد. شناسایی نوع وام و طول و دامنه ی روابط بین بانک ها و تأثیر حاشیه ی تعدیل شده برای ریسک مشتری. پس از تجزیه و تحلیل ۴۲۸۵مشاهدات سال اقتصادی در بانک فنلاندی، کیفیت SME به عنوان عامل خطر عمده در تنظیم و توضیح سودآوری بانک شناخته شد. با این حال، طول و دامنه ی رابطه و وام… Read More

Continue Reading

دانلود ترجمه مقاله استفاده از نتایج تحقیق ملی برای برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه

عنوان انگلیسی مقاله: Applying national survey results for strategic planning  and programعنوان فارسی مقاله: ترجمه مقاله استفاده از نتایج تحقیق ملی برای برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه : برنامه ملی آموزش دیابتدسته: مدیریتفرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۹ ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. توضیحات : چکیده : از آنجا که در سال ۱۹۷۰ دولت فدرال  برنامه های اصلی آموزش ملی رابه منظور کاهش باربیماری های مزمن در ایالات متحده را شروع کرد. چند سال می گذرد این برنامه مدیریت پیشگیری و ارتباط بیماری با اطلاعات حیاتی برای عموم مردم و کسانی که تحت تاثیر این بیماری بودند و ارائه مراقبت های بهداشتی می… Read More

Continue Reading

دانلود ترجمه مقاله ریسک و بازده

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی ریسک و بازده مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی ریسک و بازده(رشته حسابداری,مدیریت) تعداد صفحات:۴۰فرمت word(قابل ویرایش)بخشی از متن: هنر سرمایه گذاری با ریسک و بازده تعریف می شود. سرمایه گذاری به معنی قبول یک مقدار ریسک به ازای یک بازده مورد انتظار است.برای هر فرد قبل از ورود به بازار سهام این نکته کاملاً مهم است تا انواع مختلف ریسک و مخاطره را شناخته و آنها را اندازه گیری کند.همچنانکه که خواهیم دید برخی از این ریسک و بازده ها دارای تنوع هستند و برخی دیگر به این گونه نیستند.مطمئن شوید که شما آماده پرداخت برای رسیک اضافی هستید.زمانیکه یک سرمایه گذار یک دارایی را… Read More

Continue Reading

دانلود ترجمه مقاله پژوهش در عملیات

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی پژوهش در عملیات مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی پژوهش در عملیات (رشته حسابداری,مدیریت)تعداد صفحات:۱۰فرمتword(قابل ویرایش) بخشی از متن: روش کاربرد،پژوهش کاربردی یا صرفاOR عبارتند از کاربرد الگوهای ریاضی.آمار و الگوریتم به منظور اتخاذ تصمیم مناسب.پژوهش روش کاربرد اغلب برای بررسی نظام های پیچیده جهان واقعی و باهدف ارتقا و بهینه سازی عملکرد صورت می گیرد. می توان OR را شکلی ازریاضیات کاربردی به شمار آورد. فهرست ۱ – پژوهش روش کاربرد دریافت ۲ – حوزه های کاربرد ۳ – جوامع شغلی ۴ – منشا و نام ۵ – نمونه ها پژوهش روش کاربرد در بافت معمولا اصطلاحات پژوهش روش کاربرد و دانش مدیریت به یک… Read More

Continue Reading

ترجمه مقاله برنامه ارزیابی مالی برای پروژه های ساخت در فاز پیش سرمایه گذاری

عنوان انگلیسی مقاله: Financial evaluation program for construction projects at the pre-investment phase in developing countries: A case study عنوان فارسی مقاله: برنامه ارزیابی مالی برای پروژه های ساخت در فاز پیش سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه :مطالعه موردی دسته: مدیریت – اقتصاد فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۹ جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. _______________________________________ چکیده ترجمه: صنعت ساخت در خاورمیانه یک بخش موثر از اقتصاد جهانی را نمایندگی می کند.در هر سال میلیونها دلار در پروژه های ساخت مختلف صرف می شود.این پروژه ها معمولاً… Read More

Continue Reading

ترجمه مقاله برنامه های سیستم پشتیبان تصمیم در جذب فناوری اطلاعات

عنوان انگلیسی مقاله: Decision support systems in information technology assimilation عنوان فارسی مقاله: سیستم پشتیبان تصمیم گیری در جذب فناوری اطلاعات دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۱لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. _______________________________________ چکیده ترجمه: مجموعه بالقوه‌ای از برنامه‌های کاربردی سیستم پشتیبان تصمیم ( (DSSتوسط سازمان‌های پویا و متحولی که در زمینه فناوری رایانه پیشرفت کرده اند، ایجاد شده است. برای برنامه ریزی استراتژیک سازمان یا نقشه راه، درک درستی از برنامه‌های کاربردیDSS  حائز اهمیت است. این تحقیق می کوشد تا تعریفی ازDSS، و جذب فناوری اطلاعات در سازمان ها،  و پویایی… Read More

Continue Reading