مقاله درباره کودکان استثنایی

مقاله درباره کودکان استثنایی همه افراد انسان ها از نقطه نظر خصوصیات مختلف جسمانی، بیولوژیکی، ذهنی، روانی و عاطفی، سازگاری اجتماعی و… یکسان نبوده و نسبت به همدیگر دارای تفاوت های خاصی اند. در واقع نه تنها هر فرد نسبت به افراد دیگر از نقطه نظر ابعاد مختلف جسمانی و ذهنی دارای تفاوت های ویژه ای است حتی بین توانایی ها و استعدادهای

Continue Reading

بررسی نقش و تاثیر تشویق بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی نقش و تاثیر تشویق بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان – در حجم ۱۰ صفحه یکی از مهمترین عوامل پویایی و زنده بودن هر مدرسه توجه به اصول تشویق خواهد بود چرا که اگر مدیریت مدرسه با اصول تشویق آشنایی داشته باشد و فردی آگاه و متخصص باشد زیر مجموعه آن مدیریت نیز که شامل دانش آموزان ، همکاران، اولیاء و دیگر عوامل هستند به تبعیت از آن و در کنار آن افرادی دانا و توانا مبتکر و خلا

Continue Reading

بررسی رابطه ی بازی های رایانه ای با پرخاشگری دانش آموزان

بررسی رابطه ی بازی های رایانه ای با پرخاشگری دانش آموزان – در قالب ۹ صفحه هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر گذاری بازی های رایانه ای در پرخاشگری دانش آموزان است باتوجه به گسترش علم و فناوری در جهان روز به روز به ساخت وسایل بازی افزوده می شود از طرف دیگر بازی های رایانه ای متناسب با دستگاه ها به روز می شود که کشور ما هم از این تغییرات در امان نمانده است وتحت تاثیر آن ها قرار د

Continue Reading

تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار، در قالب ۱۱۱ صفحه

تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار، در قالب ۱۱۱ صفحه تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار، در قالب ۱۱۱ صفحهدانلود فایل آماده مقاله درباره تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار، شامل ۱۱۱ صفحه

Continue Reading

پاورپوینت بهداشت روان خانواده، در قالب ۱۰۰ اسلاید

پاورپوینت بهداشت روان خانواده، در قالب ۱۰۰ اسلاید پاورپوینت بهداشت روان خانواده، در قالب ۱۰۰ اسلایددانلود فایل آماده پاورپوینت بهداشت روان خانواده، شامل ۱۰۰ اسلاید

Continue Reading

پاورپوینت درباره روانشناسی شخصیت، در قالب ۱۷۴ اسلاید

پاورپوینت درباره روانشناسی شخصیت، در قالب ۱۷۴ اسلاید پاورپوینت درباره روانشناسی شخصیت، در قالب ۱۷۴ اسلایددانلود فایل آماده پاورپوینت درباره روانشناسی شخصیت، شامل ۱۷۴ اسلاید

Continue Reading

پاورپوینت آشنایی با استرس پس از آسیب PTSD

پاورپوینت آشنایی با استرس پس از آسیب PTSD – شامل ۳۷ اسلاید دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با استرس پس از آسیب PTSD. این فایل در ارتباط با استرس پس از آسیب PTSD تهیه شده است، در حجم ۳۷ اسلاید قابل ویرایش.

Continue Reading

پاورپوینت درمان های اقامتی وبازتوانی معتادان، در قالب ۱۹۰ اسلاید

پاورپوینت درمان های اقامتی وبازتوانی معتادان، در قالب ۱۹۰ اسلاید پاورپوینت درمان های اقامتی وبازتوانی معتادان، در قالب ۱۹۰ اسلایددانلود فایل آماده پاورپوینت درمان های اقامتی وبازتوانی معتادان، شامل ۱۹۰ اسلاید

Continue Reading

پاورپوینت بیماری ها و سندرم های ژنتیکی، در قالب ۶۰ اسلاید

پاورپوینت بیماری ها و سندرم های ژنتیکی، در قالب ۶۰ اسلاید پاورپوینت بیماری ها و سندرم های ژنتیکی، در قالب ۶۰ اسلایددانلود فایل آماده پاورپوینت بیماری ها و سندرم های ژنتیکی، شامل ۶۰ اسلاید، فرمت pptx

Continue Reading

پاورپوینت روانشناسی تجربی، در قالب ۱۲۵ اسلاید

پاورپوینت روانشناسی تجربی، در قالب ۱۲۵ اسلاید پاورپوینت روانشناسی تجربی، در قالب ۱۲۵ اسلایددانلود فایل آماده پاورپوینت روانشناسی تجربی، شامل ۱۲۵ اسلاید، فرمت pptx

Continue Reading

پاورپوینت درس روانشناسی سلامت، در قالب ۲۱۰ اسلاید

پاورپوینت درس روانشناسی سلامت، در قالب ۲۱۰ اسلاید پاورپوینت درس روانشناسی سلامت، در قالب ۲۱۰ اسلایددانلود فایل کامل و آماده پاورپوینت درس روانشناسی سلامت، شامل ۲۱۰ اسلاید

Continue Reading

پاورپوینت اختلالات یادگیری ( ارزیابی، تشخیص، درمان )، در قالب ۱۰۲ اسلاید

پاورپوینت اختلالات یادگیری ( ارزیابی، تشخیص، درمان )، در قالب ۱۰۲ اسلاید پاورپوینت اختلالات یادگیری ( ارزیابی، تشخیص، درمان )، در قالب ۱۰۲ اسلایددانلود فایل کامل و آماده پاورپوینت اختلالات یادگیری ( ارزیابی، تشخیص، درمان )، شامل ۱۰۲ اسلاید

Continue Reading

پاورپوینت اعتیاد و انواع مواد مخدر، در قالب ۸۹ اسلاید

پاورپوینت اعتیاد و انواع مواد مخدر، در قالب ۸۹ اسلاید پاورپوینت اعتیاد و انواع مواد مخدر، در قالب ۸۹ اسلایددانلود فایل آماده و کامل پاورپوینت اعتیاد و انواع مواد مخدر، شامل ۸۹ اسلاید، فرمت فایل pptx

Continue Reading

پاورپوینت آسیب شناسی روانی (۱)، در قالب ۲۱۱ اسلاید

پاورپوینت آسیب شناسی روانی (۱)، در قالب ۲۱۱ اسلاید پاورپوینت آسیب شناسی روانی (۱)، در قالب ۲۱۱ اسلایددانلود فایل آماده و کامل پاورپوینت آسیب شناسی روانی (۱)، شامل ۲۱۱ اسلاید، فرمت pptx

Continue Reading

پاورپوینت اختلالات یادگیری ( ارزیابی، تشخیص، درمان )، در قالب ۱۰۲ اسلاید

پاورپوینت اختلالات یادگیری ( ارزیابی، تشخیص، درمان )، در قالب ۱۰۲ اسلاید پاورپوینت اختلالات یادگیری ( ارزیابی، تشخیص، درمان )، در قالب ۱۰۲ اسلایددانلود فایل کامل و آماده پاورپوینت اختلالات یادگیری ( ارزیابی، تشخیص، درمان )، شامل ۱۰۲ اسلاید

Continue Reading

پاورپوینت درباره اختلالات شخصیت، در قالب ۵۴ اسلاید

پاورپوینت درباره اختلالات شخصیت، در قالب ۵۴ اسلاید پاورپوینت درباره اختلالات شخصیت، در قالب ۵۴ اسلایددانلود فایل آماده پاورپوینت درباره اختلالات شخصیت، قیمت ۲۵ هزار تومان، فرمت فایل pptx

Continue Reading

پاورپوینت روانشناسی سلامت، در قالب ۲۱۰ اسلاید

پاورپوینت روانشناسی سلامت، در قالب ۲۱۰ اسلاید پاورپوینت روانشناسی سلامت، در قالب ۲۱۰ اسلایددانلود فایل آماده و کامل روانشناسی سلامت، در قالب ۲۱۰ اسلاید

Continue Reading

پاورپوینت درباره اختلالات شخصیت، در قالب ۵۴ اسلاید

پاورپوینت درباره اختلالات شخصیت، در قالب ۵۴ اسلاید پاورپوینت درباره اختلالات شخصیت، در قالب ۵۴ اسلایددانلود فایل آماده پاورپوینت درباره اختلالات شخصیت، قیمت ۲۵ هزار تومان، فرمت فایل pptx

Continue Reading