دانلود روش تحقیق نقش والدین در تحصیل فرزندان

روش تحقیق نقش والدین در تحصیل فرزندان روش تحقیق نقش والدین در تحصیل فرزندان تعداد صفحات: ۴۵فرمت :ورد (قابل ویرایش)  اهداف تحقیق:هدف از این تحقیق این است که بدانیم آیا از نظر زمینه های رفتاری و روانی وشخصیتی میان نوجوانان والد دار و بدون والد تفاوتی وجود دارد یا خیر؟هدف دیگر این است که میزان شیوع اختلال شخصیت ضد اجتماعی را میان نوجوانان والد دار و بدون والد تعیین کنیم.هدف دیگر این است که در صورت مشخص شدن تفاوتها، نتایج در اختیار موسسات و کسانی که در کار تعلیم و تربیت و آموزش نوجوانان هستند، قرار بگیرد تا گامی موثر باشد در تدوین برنامه های منظم برای رفع مسائل و مشکلاتی… Read More

Continue Reading

دانلود تحقیق تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی

تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی (روش تحقیق) روش تحقیق بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشیتعداد صفحات: ۵۴فرمت :ورد (قابل ویرایش) تحقیق بر روی دانش آموزان پایه پنجم منطقه ۱۳ تهرانهدف : هدف این تحقیق مشخص شدن میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد. بیان مسئله : با توجه به اینکه کودک در دوران اولیه زندگی بیشتر آموزشهای خود را از طریق حواس پنجگانه فرا گرفته و به مجموعه ای از تصورات ذهنی دست می یابد ذکر دو مسئله ضروری می شود:۱-  آیا مواد کمک آموزشی بر کسب تجارب کودکان موثر است ؟۲-آیا وجود افرادی بنام متصدیان آزمایشگاه ها… Read More

Continue Reading

دانلود طرح کارآفرینی خدمات بینایی سنجی

طرح توجیهی و کارافرینی خدمات بیناسنجی وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی خدمات تعداد  صفحات:۱۳فرمتword(قابل ویرایش) بینایی‌سنجی،چشم‌پزشکی و فروش لوازم و مواد چشم پزشکی تعد موضوع طرح : خدمات بینایی سنجی، چشم‌پزشکی، فروش لوازم و مواد چشم‌پزشکی محل اجرای طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق شهری کشور سرمایه گذاری کـل: ۱۰۲۰ میلیون ریال سهم آورده متقاضی: ۱۲۰ میلیون ریال سهم تسهیلات: ۹۰۰ میلیون ریال دوره بازگشـت سرمایه: ۱۳ ماه اشتغالزایی : ۱۴ نفر

Continue Reading

دانلود طرح کارآفرینی خدمات مشاوره و مهندسی

طرح توجیهی و کارافرینی خدمات مشاوره و مهندسی وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامهطرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادیخدمات مشاوره مهندسی تعدادصفحات:۹فرمتword(قابل ویرایش) موضوع طرح : خدمات مشاوره مهندسیمحل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشورسرمایه گذاری کل: ۴۴/۲۵۱ میلیون ریالسهم آورده متقاضی: ۴۴/۳۱ میلیون ریالسهم تسهیلات: ۲۲۰ میلیون ریالدوره بازگشت سرمایه:  ۲ سال

Continue Reading

دانلود طرح کارآفرینی خدمات مشاوره و کامپیوتر

طرح توجیهی و کارافرینی خدمات مشاوره و کامپیوتر وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامهطرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادیخدمات رایانه و مشاوره مدیریت تعدادصفحات:۹فرمتword(قایل ویرایش) موضوع طرح : خدمات رایانه و مشاوره مدیریتمحل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشورسرمایه گذاری کل: ۲۵/۱۶۵میلیون ریالسهم آورده متقاضی: ۲۵/۲۰ میلیون ریالسهم تسهیلات: ۱۴۵ میلیون ریال

Continue Reading

دانلود طرح کارآفرینی درمانگاه شبانه روزی

طرح توجیهی وکارافرینی درمانگاه شبانه روزی وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامهطرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادیدرمانـگاه شـبانه‌روزی تعدادصفحات:۱۷فرمتword(قابل ویرایش) با ظرفیت۲۰۰ بیمار در شبانه روزموضوع طرح : درمانگاه شبانه روزیظرفیت پذیرش : ۲۰۰ بیمار در شبانه روزمحل اجرای طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق شهری کشورسرمایه گذاری کـل: ۷۲/۱۴۸۲ میلیون ریالسهم آورده متقاضی: ۷۲/۱۵۵ میلیون ریالسهم تسهیلات: ۱۳۳۰ میلیون ریالدوره بازگشـت سرمایه: ۲۰ ماهاشتغالزایی : ۳۵ نفر

Continue Reading

دانلود طرح کارآفرینی تولید سس مایونز

طرح توجیهی و کارافرینی تولید سس مایونز وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامهطرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادیتولیـد و بسته‌بندی سس مایونز تعدادصفحات:۱۲فرمتword(قابل ویرایش)با ظرفیت ۱۷۱ تن در سال موضوع طرح : تولید و بسته بندی سس مایونز به ظرفیت ۱۷۱تن در سالمحل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری کـل: ۸۸/۸۲۴ میلیون ریالسهم آورده متقاضی: ۸۸/۸۴ میلیون ریالسهم تسهیلات: ۷۴۰ میلیون ریالدوره بازگشـت سرمایه: ۱۴ ماه

Continue Reading

دانلود طرح کارآفرینی تولید شکلات و تافی

طرح توجیهی و کارافرینی تولیدشکلات و تافی وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامهطرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادیتولیـد تافی و شکـلات تعدادصفحات:۱۸فرمت:word(قابل ویرایش) با ظرفیت ۶۰۰ تن در سالموضوص طرح:تولید شکلات و تافی ظرفیت : ۶۰۰ تن در سالسرمایه گذاری کـل: ۸/۱۴۸۸ میلیون ریالسهم آورده متقاضی: ۸/۱۵۸ میلیون ریالسهم تسهیلات: ۱۳۳۰ میلیون ریالدوره بازگشـت سرمایه: هجده ماهمیزان اشتغالزایی : هجده نفر

Continue Reading

دانلود طرح کارآفرینی تولید ماست پاستوریزه

طرح توجیهی و کارافرینی تولیدماست پاستوریزه وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامهطرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادیتولید و بسته بندی ماست پاستوریزه تعدادصفحات:۱۶فرمتword(قابل ویرایش) با ظرفیت ۸۰۰ تن در سالتولید و بسته بندی ماست پاستوریزهظرفیت : ۸۰۰ تن در سالمحل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری کـل: ۱۱/۱۳۷۹ میلیون ریالسهم آورده متقاضی: ۱۱/۱۳۹ میلیون ریالسهم تسهیلات: ۱۲۴۰ میلیون ریالدوره بازگشـت سرمایه:۱۶ماه

Continue Reading

دانلود طرح کارآفرینی تولید چیپس

طرح توجیهی و کارافرینی تولید چیپس سیب زمینی وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامهطرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادیموضوع طرح:تولیـد چیپس سیب‌زمینی تعدادصفحات:۱۹فرمتword(قابل ویرایش) با ظرفیت ۵۰۰ تن در سالظرفیت : ۵۰۰ تن در سالسرمایه گذاری کـل: ۱۹۲۹ میلیون ریالسهم آورده متقاضی: ۱۹۹ میلیون ریالسهم تسهیلات: ۱۷۳۰ میلیون ریالدوره بازگشـت سرمایه: ده ماهمیزان اشتغالزایی : چهارده نفر

Continue Reading

دانلود فایل درآمد ماهانه ۱ میلیون تومان در منزل با روزانه ۲ ساعت کار

درآمد ماهانه ۱ میلیون تومان در منزل با روزانه ۲ ساعت کار توضیحات بیشتر در مورد درآمد ماهانه ۱ میلیون تومان در منزل با روزانه ۲ ساعت کار : شغل اینترنتی

Continue Reading

دانلود ترجمه مقاله بمب الکترومغناطیس

ترجمه مقاله بمب های الکترومغناطیسی HYPOTHETICAL ELECTROMAGNETIC BOMB بمب های الکترومغناطیسی فرضی تعداد صفحات انگلیسی: ۹۵ صفحه تعداد صفحات فارسی : ۷۷ صفحه دانلود متن انگلیسی Directed energy is not a science fiction. These are real weapons being tested in real scenarios… And those nations that are not prepared to exploit directed energy will stagnate or even worse, lose, by clinging to outmoded traditional forms of warfare. They will fall behind, just as civilizations that clung to the bow and arrow lost to the rifle and just as bullets and bombs will fall to DEW…(Beason, ۲۰۰۵) چکیده هدایت انرژی توسط بشر یک داستان تخیلی علمی نمی باشد. این ها تسلیحات… Read More

Continue Reading

دانلود طرح کارآفرینی بسته بندی نمک

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی نمک طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی نمکتعداد صفحه:۱۸فرمت word(قابل ویرایش) وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامهطرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادیتولیـد و بسته بندی نمـک یددار با ظرفیت چهارهزارتن درسالموضوع طرح : تولید و بسته بندی نمک یددار ظرفیت : ۴۰۰۰ تن در سالمحل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری کـل: ۲/۱۷۲۵ میلیون ریالسهم آورده متقاضی: ۲/۱۷۵ میلیون ریالسهم تسهیلات: ۱۵۵۰ میلیون ریالدوره بازگشـت سرمایه: ۱۸ ماهاشتغالزایی : هفت نفر

Continue Reading

دانلود طرح کارآفرینی تولید حوله

طرح توجیهی و کارافرینی تولید حوله طرح توجیهی و کارافرینی تولید حوله تعداد صفحات:۱۲فرمتword(قابل ویرایش) وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامهطرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادیتولیــد حـوله با ظرفیت ۶۵ تن در سالموضوع طرح : تولید حـوله ظرفیت : ۶۵ تن در سالمحل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری کـل: ۵/۲۰۲۲ میلیون ریالسهم آورده متقاضی: ۵/۲۰۲ میلیون ریالسهم تسهیلات: ۱۸۲۰ میلیون ریالدوره بازگشـت سرمایه: بیست‌ویک ماهمیزان اشتغالزایی : سی‌ویک نفر

Continue Reading

دانلود طرح کارافرینی تولید مربا و ترشی

طرح توجیهی وکارافرینی تولید مربا وترشی طرح توجیهی وکارافرینی تولید مربا وترشیتعداد صفحات:۱۳فرمتword(قابل ویرایش) وزارت تعاونمعاونت طـرح و برنامهطرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادیتولیـد مربا، ترشی و خیارشوربا ظرفیت ۶۲۰تن درسالموضوع طرح : تولید مربا، ترشی و خیارشور به ظرفیت ۶۲۰ تن در سالمحل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری کـل: ۲۶/۱۱۵۶ میلیون ریالسهم آورده متقاضی: ۲۶/۱۱۶ میلیون ریالسهم تسهیلات: ۱۰۴۰ میلیون ریالدوره بازگشـت سرمایه: ۱۵ ماه

Continue Reading

دانلود طرح کارافرینی تولید نان فانتزی

طرح توجیهی و کارافرینی تولید نان فانتزی طرح توجیهی و کارافرینی تولید نان فانتزیتعداد صفحات:۱۴فرمتword(قابل ویرایش) وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامهطرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادیتولیــد نـان فانتـــــزی با ظرفیت ۷۵۰ تن در سالتولید نان فانتزی محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری کـل: ۳۵/۱۴۴۲ میلیون ریالسهم آورده متقاضی: ۳۵/۱۵۲ میلیون ریالسهم تسهیلات: ۱۲۹۰ میلیون ریالدوره بازگشـت سرمایه: ۱۷ ماهاشتغالزایی: ۱۷ نـفر

Continue Reading

دانلود طرح کارافرینی تولید نان لواش

طرح توجیهی وکارافرینی تولید نان لواش طرح توجیهی وکارافرینی تولید نان لواشتعداد صفحات:۱۳فرمتword(قابل ویرایش)وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادیتولیــد نـان لـواش با ظرفیت ۳۰۰ تن در سالموضوع طرح : تولید نان لواشظرفیت : ۳۰۰ تن در سالمحل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری کـل: ۹۴/۳۵۷ میلیون ریالسهم آورده متقاضی: ۹۴/۳۷ میلیون ریالسهم تسهیلات: ۳۲۰ میلیون ریالدوره بازگشـت سرمایه:۱۴ماه

Continue Reading

دانلود طرح کارافرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم

طرح توجیهی وکارافرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم طرح توجیهی وکارافرینی تولید نخ متوسط تا ضخیمتعداد صفحات:۱۴فرمتword(قابل ویرایش)معاونت طـرح و برنامه طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادیتولید نخ متوسط تا ضخیم از ضایعات نساجی با ظرفیت ۱۵۰ تن در سالموضوع طرح : تولید نخ متوسط تا ضخیم از الیاف نو و ضایعات نساجی ظرفیت : ۱۵۰ تن در سالمجوز های لازم: اعلامیه تاسیس از اداره کل صنایع استان یا معاونت صنایع روستایی سازمان جهاد کشاورزی سرمایه گذاری کـل: ۲۲۲۰ میلیون ریالسهم آورده متقاضی: ۲۲۰ میلیون ریالسهم تسهیلات: ۲۰۰۰ میلیون ریالدوره بازگشـت سرمایه: ۸/۲ سال ( معادل ۳۴ ماه )سود ویژه : ۵۸/۷۴۶ میلیون ریالمیزان اشتغالزایی : هجده نفر

Continue Reading

دانلود طرح توجیهی و کارافرینی تولید و مونتاژ کامپیوتر

طرح توجیهی و کارافرینی تولید و مونتاژ کامپیوتر طرح توجیهی و اقتصادی تولید و مونتاژ کامپیوترتعداد صفحات:۱۴فرمتword(قابل ویرایش) وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامهطرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادیتولید و مونتاژ کامپیوتربا ظرفیت ۲۵۰ دستگاه در سالوضوع طرح : مونتاژ کامپیوتر به ظرفیت ۲۵۰ دستگاه در سالمحل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری کـل: ۶۹/۳۶۱ میلیون ریالسهم آورده متقاضی: ۶۹/۴۱ میلیون ریالسهم تسهیلات: ۳۲۰میلیون ریالدوره بازگشـت سرمایه: ۲۱ماه

Continue Reading

دانلود پاورپوینت ذخیره و بازیابی اطلاعات

پاورپوینت ذخیره و بازیابی اطلاعات (رشته کامپیوتر) پاورپوینت ذخیره و بازیابی اطلاعات(رشته کامپیوتر)تعداد اسلاید:۲۴۲فرمت پاورپوینت(قابل ویرایش) ساختار فایل ها (ذخیره و بازیابی اطلاعاتمنبع: سیستم و ساختار فایل مولف: زولیک تعداد واحد:۳

Continue Reading