کارایی بانکی به روش تحلیل پوششی داده های پنجره ای

کارایی بانکی به روش تحلیل پوششی داده های پنجره ای

بررسی کارایی بانک‌ ملی ایران؛ مطالعه موردی مرکز استان مازندران
فرمت : pdf
تعداد صفحات : ۱۹ صفحه

تعریف کارایی
کارایی مقیاس
کارایی فنی
توضیح روش شناسی
توضیح روش تحلیل پوششی
توضیح روش پنجره
جداول آماری
نتیجه گیری و پیشنهاد

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.