پژوهش شناخت راه ها واصول آموزش خلاق در آموزش مفاهیم دینی

پژوهش-شناخت-راه-ها-واصول-آموزش-خلاق-در-آموزش-مفاهیم-دینیپژوهش شناخت راه ها واصول آموزش خلاق در آموزش مفاهیم دینی           نماز فریضه ای واجب است که اساس آن بر تربیت استوار است به طور مشهود امری اجتماعی محسوب می گردد . شکر به درگاه پروردگار و نیایش او از بنیادی…دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.