پروژه پایانی تجارت زنان

قیمت:۱۵۰۰۰۰ریال

موضوع:

پروژه پایانی تجارت زنان

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

 
 
مقدمه
از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند.
استفاده صنفیو ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی، مادیو جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول، سیاستمداران، سودجویان مادی و افراد هوسران بوده حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام  حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام دختران به علت اینکه شاید در جنگ ها به اسارت دشمن در آمده در تملک دیگری قرار می گرفتند توسط اعراب زنده به گور می شدند.
متأسفانه در خاورمیانه خصوصاً کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس این جریان رنگ به خصوصی به خود گرفته و یادداشتهای کلان عده ای از مفسدین سودجو را بر آن داشته تا با تشکیل شبکه های سازمانیافته نسبت به شکار دختران و زنان کشورهای منطقه و انتقال آنان به دبی اقدام نمایند.کره آورد و محصول این جریان اشاعه فحشا و منکر در جوامع اسلامی و ریختن دیوار اعتقادات آماد اجتماع و ترویج فرهنگ ابتذال می باشد.
قاچاق زنان یکی از جنایات حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بوده و از رشد فزاینده ای برخوردار است. حسب برخی اظهار نظرها، قاچاق اشخاص امروزه در نیان انواع تجارت، جنایت سازمان یافته سریعترین رشد را داشته و توسط شبکه های ناشناخته اداره می شود.
سعی شده در تحقیق حاضر به بررسی و عوامل و گستردگی موضوع و در انتها به تحلیل یافته ها و ارائه راهکارها و پیشنهاد برای کاهش این پدیده غیر اخلاقی پرداخته تا ان شاءالله در آینده شاهد حذف آن از جامعه عزیزمان باشیم.
 

فهرست

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه ۲

مسأله پژوهشی ۳

اهمیت مسأله پژوهشی ۴

اهداف پژوهش ۵

پرسش های تحقیق ۷

تعاریف و اصطلاحات ۱۲

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش ۱۴

فصل سوم: روش پژوهش ۱۶

فصل چهارم: یافته های پژوهش ۱۷

بخش اول: ابعاد شکل گیری باندهای فساد ۲۰

بخش دوم: ویژگی اعضای باندهای فساد ۲۳

بخش سوم: راههای فعالیت باندهای قاچاق دختران ۲۴

بخش چهارم: نحوه فعالیت باند ۲۸

بخش پنجم: مهمترین کانال ها وامواج قاچاق انسان درایران ۳۲

بخش ششم: فعالیت های برون مرزی افراد فاسد ۳۳

بخش هفتم: قوانین اقدامات ۳۵

بخش هشتم: علل فحشا ۴۶

بخش نهم: شیوه های مقابله ۵۷

فصل پنجم: آمارهای موجود زنان آسیب دیده

بخش ۱) شغل ۵۹

بخش ۲) سن ۶۱

بخش ۳) وضعیت تأهل ۶۲

بخش ۴)آمار کلی پذیرش زنان آسیب دیده ۶۴

فصل ششم: بحث وتفسیر نتایج پژوهش

بخش ۱) نتایج نهایی ۶۶

بخش ۲) پیشنهادات ۶۸

منابع و مآخذ ۸۱

پیوست ها ۸۵

 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.