پروژه طراحی اجزای ماشین

قیمت:۱۰۰۰۰۰ریال

موضوع :

پروژه طراحی اجزای ماشین

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

سیستم نشان داده شده در شکل صفحه ی بعد،مربوط به یک دروازه ی آهنی میباشد که برای باز کردن دروازه، توسط آیفن بکار می رود .وقتی که دروازه بسته است فنری که مبنای تحلیل ماست به صورت فشرده قرار دارد و با فشردن دگمه ی آیفن، فنر فشاری آزاد می شود و یک فنر کششی طوری تعبیه شده که بلافاصله ، فنر فشاری را که آزاد شده،به صورت فشرده در آورد تا گیره در قلاب گیر کند و سیستم برای باز کردن دوباره ی دروازه توسط آیفن آماده شود.اما در این دروازه (دروازه ی خودمان است) فنر کششی که برای فشردن فنر فشاری نیاز است شکسته است. بنابراین بعد از باز شدن دروازه توسط آیفن باید خودمان با نیروی دست با کشیدن قسمتی که در شکل با نیروی F نشان داده ام،فنر فشاری را تحت فشار قرار دهیم تا گیره در قلاب گیر کند.

تحلیل ها:

  • فنر فشاری را با توجه به این نیروی F وارد شده به فنر فشاری می خواهم تحلیل کنیم با توجه به داده هایی که خودمان به عنوان مشاهدات وارد کرده ایم.
  • دو پیچ نشان داده شده در شکل را با توجه به ضریب طراحی ای که به عنوان ورودی گرفته ایم بررسی می کنیم.(F وارده را با حداکثر نیروی قابل تحمل با توجه به ضریب طراحی در نظر گرفته مقایسه میکنیم)
  • جوش های نشان داده شده در شکل را بررسی می کنیم :(با توجه به شکل و اینکه مقادیر را خودمان داده ایم )…

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.