پروژه برج خنک کننده

قیمت:۴۰۰۰۰۰ریال

موضوع :

پروژه برج خنک کننده

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

این پروزه واقعا کامل و بدون نقض انجام شده است و شامل:چیلرها و انواع آن و مقایسه چیلرهای جذبی،تراکمی پیچشی و سانتریفیوژ با رویکرد فنی و اقتصادی برای یک ساختمان با بار برودتی حدود ۱۰۰۰ تن تبرید در تهران و برجهای خنک کننده و شاخص های خوردگی و رسوب گذاری در برجهای خنک کننده و بررسی آلودگی های ناشی از برج های خنک کننده و طراحی برج خنک کن گازهای کوره سیمان به کمک نرم افزار Fluent و معادلات انتقال جرم و انتقال حرارت حاکم بر سیستم و محاسبات و فرمول های برج خنک کن و برج خنک کن آزمایشگاهی و … می باشد و در انتها نتیجه گیری و نیز منابع و ماخذ را آورده ایم.

فهرست مطالب

چکیده۱

فصل اول : چیلرها و انواع آن.. ۴

مقدمه. ۵

تاریخچه تبرید و چیلرها ۶

انواع چیلر. ۸

۱-تقسیم بندی چیلرها ۸

۱-۱-چیلرهای تراکمی تبخیری.. ۹

تعریف چیلر هوایی.. ۹

تعریف چیلر تراکمی.. ۹

مکانیزم. ۱۰

معرفی اجزای اصلی سیستم تراکمی چیلر. ۱۱

الف)کمپرسور(compressore) ۱۱

انواع کمپرسورهای مورد استفاده در چیلرها. ۱۱

انواع کمپرسورهای ضربه ای (رفت و برگشتی)از نظر کاربردی.. ۱۲

۱-کمپرسورهای باز(Open type) ۱۲

۲-کمپرسورهای نیمه بسته(Semi hermetic type). ۱۲

۳-کمپرسورهای بسته(Hermetic type) ۱۲

ب)کندانسور(Condanser) ۱۳

انواع کندانسور. ۱۳

کندانسور هوایی.. ۱۳

میزان حرارت دفع شده توسط یک کندانسور در سیکل تبرید. ۱۳

ج)شیر انبساط(Expansion valve) ۱۳

طرز کار سوپایپ درون شیر. ۱۴

ه)اواپراتور(Evaporator). ۱۵

انواع اواپراتورها ۱۶

کویلهای کنوکسیون طبیعی.. ۱۶

کویلهای با کنوکسیون اجباری.. ۱۷

اواپراتورهای لوله ای.. ۱۷

اواپراتورهای صفحه ای.. ۱۷

اواپراتورهای پره دار. ۱۸

اواپراتورهای خشک ۱۸

اواپراتورهای مرطوب.. ۱۹

تمهیداتی در اواپراتور به منظور افزایش ضریب انتقال حرارت.. ۱۹

تجهیزات کنترلی.. ۲۰

تجهیزات الکتریکی. ۲۴

برخی از تعاریف ضروری.. ۲۷

۱- توان برودتی و توان الکتریکی ۲۷

۲- بازده کمپرسور(C.O.P) ۲۷

۳- سیستم تغییر ظرفیت(Capacity control system) ۲۸

۴- برخی تعاریف الکتریکی.. ۲۸

۱-۲-چیلرهای جذبی.. ۲۹

اصطلاحات فنی رایج در چیلر جذبی.. ۳۱

خواص محلول لیتیوم بروماید و آب.. ۳۲

اصول کارکرد چیلرهای جذبی.. ۳۳

شرح یک مثال برای درک بهتر کار چیلرهای جذبی.. ۳۵

کریستالیزاسیون.. ۳۸

دلایل ایجاد کریستالیزاسیون.. ۳۸

کریستاله شدن سیستم چگونه مشخص می شود. ۳۸

طریقه برطرف کردن کریستالها ۳۸

طرز کار(عملکرد چیلرهای جذبی). ۴۰

۱)اواپراتور. ۴۱

۲)ابزربر. ۴۱

۳)ژنراتور. ۴۲

۴)کندانسور. ۴۲

تشریح المنت های دیگر موجود در موتورخانه ها ۴۲

دیگ (Boiler) ۴۲

تعیین و تخمین ظرفیت دیگ۴۳

مشعل(Burner).. ۴۵

سختی گیر. ۴۶

منبع انبساط بسته. ۴۷

هوا ساز(Air hand ling unit)…………………………………………………………………………… ۴۸

برج خنک کن.. ۴۹

تعیین دبی آب.. ۵۰

انواع مختلفی از چیلرهای جذبی.. ۵۱

چیلرهای آب گرم ضد کریستال. ۵۱

برخی مزایای چیلرهای آب گرم ضد کریستال. ۵۲

چگونگی عملکرد چیلرهای جذبی ضد کریستال. ۵۴

چیلرهای جذبی بخار(Single effect) ۵۵

سیستم های جنبی قابل نصب به صورت Optional ۵۶

رسوب زدایی در چیلرهای جذبی.. ۵۷

مقایسه چیلرهای جذبی و تراکمی.. ۶۰

مهمترین مزایای چیلرهای جذبی نسبت به چیلرهای تراکمی.. ۶۱

مقایسه چیلرهای جذبی،تراکمی پیچشی و سانتریفیوژ با رویکرد فنی و اقتصادی برای یک ساختمان با بار برودتی حدود ۱۰۰۰ تن تبرید در تهران ۶۳

مزایا،معایب و پارامترهای مؤثر در انتخاب چیلرها. ۶۵

نتایج عددی و بحث.. ۶۹

نتیجه گیری از بررسی های انجام شده در این بخش از پژوهش(نتایج عددی و بحث) ۷۸

بررسی آلودگی های ناشی از چیلر و برج خک کن. ۷۹

۱- تخریب لایه اوزن.. ۷۹

۲- آلودگی صوتی.. ۸۰

۳- آلودگی حرارتی ۸۰

۴- بیماری لژیونلوسیس(Legionellosis) ۸۲

راهکارها و پیشنهادات برای کاهش اثرات. ۸۲

از جمله اقداماتی که دولت می تواند جهت کاهش آلودگی چیلرها انجام دهد ۸۲

اقدامات انجام شده در راستای کاهش اثرات برج خنک کننده در صنایع ۸۳

مزایای استفاده از انرژی خورشیدی در سیستم های سرمایشی و گرمایشی ۸۳

پیشنهادات.. ۸۴

فصل دوم : برجهای خنک کننده. ۸۵

مقدمه. ۸۶

برج خنک کننده(Cooling Tower). ۹۰

تقسیم بندی برج های خنک کننده. ۹۴

قسمت های اصلی برج خک کننده. ۹۶

الف)لوله ها و آکنه ها. ۹۶

ب)حوضچه. ۹۷

پ)بادبزنها ۹۷

ت)حذف کننده ها ۹۷

ث)آکنه ها ۹۸

۱)Splash Packing. ۹۸

۲)Film Packing. ۹۸

روش های ایجاد سطح وسیع در آکنه های نوع Film Packing. ۹۹

مشخصات و خصوصیات آکنه ها ۱۰۰

نقش سیستم خنک کن در سیکل نیروگاه. ۱۰۱

سیستم برج خنک کننده. ۱۰۱

انواع سیستم های خنک کننده. ۱۰۳

۱- سیستم خنک کننده باز(Once Through System) ۱۰۳

۲- سیستم خنک کننده بسته. ۱۰۴

۳-سیستم خنک کننده ترکیبی باز وبسته. ۱۰۴

انواع سیستم های خنک کننده تر. ۱۰۵

الف)استخرهای خنک کن.. ۱۰۵

ب)برجهای با کوران طبیعی ۱۰۶

ج)برجهای با کوران القائی.. ۱۰۷

انواع برجهای با کشش مکانیکی.. ۱۰۷

۱)برجهای دمنده(Force Draft Cooling Tower). ۱۰۷

۲)مزایای برجهای خنک کننده دمنده. ۱۰۷

۳)برجهای مکنده(Induced Draft Cooling Tower) ۱۰۸

مزایای برجهای مکنده. ۱۰۸

سیستم های خنک کننده خشک(Dry Cooling Tower) ۱۰۸

عوامل مؤثر در طراحی برج های خنک کننده. ۱۰۹

محاسبه مقدار تخلیه لازم در برج برای کنترل مواد محلول و معلق مجاز ۱۱۰

محاسبه مقدار آب لازم جهت کسری آب برج.. ۱۱۱

انواع برج خنک کننده. ۱۱۱

الف)برجهای خنک کننده مرطوب(Wet-Cooling Tower) ۱۱۲

ب)برجهای خنک کننده خشک(Dry-Cooling Tower) ۱۱۳

ج)برجهای خنک کننده خشک-مرطوب(Wet-Dry Cooling Tower) ۱۱۵

دو فایده مهم برای برجهای خنک کننده خشک-مرطوب.. ۱۱۶

انواع برجهای سرد کننده آب.. ۱۱۷

برج خنک کننده با کشش طبیعی. ۱۱۹

انواع برجهای خنک کننده با کشش طبیعی هوا ۱۲۲

۱)استخرهای خنک کننده. ۱۲۲

۲)استخرهای آبپاش ۱۲۳

۳)استخرهای تزئینی ۱۲۴

۴)برجهای جوی.. ۱۲۴

برجهای خنک کننده با کشش مکانیکی هوا . ۱۲۵

معایب کار با فن ها در برجهای خنک کننده با کشش مکانیکی هوا ۱۲۶

مزایا و معایب برجهای با کشش مکانیکی هوا ۱۲۷

مواد به کار رفته در ساختمان برج ها ۱۲۸

الف)چوب.. ۱۲۸

ب)آلومینیم ۱۳۰

پ)فولاد نرم گالوانیزه. ۱۳۱

عوامل مؤثر در عمر فین تیوب هایی که در برج به کار برده می شود ۱۳۱

ت)پلاستیک۱۳۱

ساختمان برج های خنک کننده. ۱۳۲

۱)حوضچه های بتنی(Basin) ۱۳۲

۲)لوله ها. ۱۳۳

۳)توزیع کننده. ۱۳۳

۴)حوضچه های فوقانی برج.. ۱۳۳

راههای مختلف پخش آب بر روی بندوبست های درون برج.. ۱۳۴

۵)ستون های برج(Column). ۱۳۴

۶)بادگیرها(Louver). ۱۳۴

۷)تخته های بازیابی برج(Drift Eliminator). ۱۳۵

۸)تخته های پخش کننده آب.. ۱۳۵

عوامل مؤثر در خنک کردن برجهای خنک کننده. ۱۳۶

۱)سطح تماس آب و هوا ۱۳۶

۲)سرعت آب.. ۱۳۶

۳)سرعت جریان هوا. ۱۳۷

۴)اختلاف درجه حرارت آب خروجی و هوای ورودی.. ۱۳۷

۵)رطوبت هوا ۱۳۷

۶)روش پخش آب ۱۳۸

نقش شیمیست در قسمت آب.. ۱۳۸

پیامدهای ناشی از قسمت آب.. ۱۳۸

خواص شیمیایی مهم آب برجهای خنک کننده کدامند. ۱۳۸

چرا این خواص در سیستم برجهای خنک کننده مهم می باشد. ۱۳۹

سختی آب و انواع آن.. ۱۴۰

انواع سختی.. ۱۴۰

رشد میکروارگانیسم ها در سیستم برجهای خنک کننده. ۱۴۱

خسارتهای حاصل از جلبک ها در برج خنک کننده. ۱۴۲

نگهداری برج های خنک کننده. ۱۴۳

هزینه احداث برج ها و مقایسه آنها با یکدیگر. ۱۴۴

مراحل طراحی برج ها ۱۴۵

۱)طراحی مکانیکال ۱۴۵

۲)طراحی بخش سازه. ۱۴۵

محاسبه و انتخاب پمپ مدار برج خنک کننده. ۱۴۶

الف)دبی.. ۱۴۶

ب)هد. ۱۴۶

تخمین مقدار هوای برج خنک کن.. ۱۴۶

تخلیه برج خنک کن. ۱۴۶

ظرفیت برج خنک کن.. ۱۴۷

فضای مورد نیاز برج خنک کن. ۱۴۷

الف)برجهای با ارتفاع ۲٫۵ متر. ۱۴۷

ب)برجهای با ارتفاع بلندتر از ۲٫۵ متر. ۱۴۷

کندانس یونیت(Condans unit)……………………………………………………………………… ۱۴۸

سیستم کنترل هوشمند برج خنک کننده. ۱۴۹

محل نصب و کنترل برج خنک کننده. ۱۵۰

محل نصب.. ۱۵۱

لوله کشی. ۱۵۳

کنترل ظرفیت. ۱۵۴

موارد قابل توجه هنگام کار کردن برج در دمای زیر صفر درجه(کار زمستاتی برج خنک کننده) ۱۵۴

مقایسه برج خنک کننده مدور جریان مخالف با برج خنک کننده چهارگوش جریان متقاطع. ۱۵۵

شاخص های خوردگی و رسوب گذاری در برجهای خنک کننده ۱۵۷

الف)معادله لانگ لر. ۱۵۷

ب)معادله ریزنار(Ryznar) یا شاخص پایداری آب.. ۱۵۸

کنترل عوامل مؤثر بر خوردگی و رسوب دهی در آبهای خنک کن و روشهای جلوگیری از آن ۱۵۸

معایب استفاده تنها از پلی فسفاتها ۱۵۹

انتخاب بازدارنده مناسب برای آب خنک کن.. ۱۵۹

وضعیت شیمیایی و فیزیکی سیستم آب خنک کن دو نیروگاه. ۱۶۰

مواد،تجهیزات و روشهای آزمایشگاهی.. ۱۶۱

آزمایش کاهش وزن.. ۱۶۲

آزمایش پلاریزاسیون.. ۱۶۲

پارامترهای مهم و کنترل شیمیایی آبهای خنک کن.. ۱۶۴

نتیجه گیری.. ۱۶۹

بررسی آلودگی های ناشی از برج های خنک کننده. ۱۷۰

۱- تخریب لایه اوزن.. ۱۷۰

۲-آلودگی صوتی.. ۱۷۱

۳- آلودگی حرارتی ۱۷۱

۴- بیماری لژیونلوسیس(Legionellosis) ۱۷۳

راهکارها و پیشنهادات برای کاهش اثرات.. ۱۷۴

اقدامات انجام شده در راستای کاهش اثرات برج خنک کننده ۱۷۴

طراحی برج خنک کن گازهای کوره سیمان به کمک نرم افزار Fluent ۱۷۴

معرفی کوتاه از برج خنک کن.. ۱۷۵

معادلات انتقال جرم و انتقال حرارت حاکم بر سیستم. ۱۷۶

مدل ریاضی جریان موازی در برجهای خنک کن.. ۱۷۶

۱-معادله موازنه انرژی.. ۱۷۶

۲-معادله موازنه جرم برای جزء تبخیر شونده. ۱۷۷

۳-معادله موازنه نیرو(مومنتم)-(معادله تغییر فرم داده شده ناویر-استوکس) ۱۷۷

۴-معادله پیوستگی.. ۱۷۷

تحلیل تئوری و تجربی انتقال حرارت در جریان گاز-جامد. ۱۷۸

مدلهای عددی برای سیال گاز-جامد. ۱۷۸

۱)اولرین-اولرین.. ۱۷۸

۲)اولرین-لاگرانژین.. ۱۷۸

برخورد ذره-ذره و ذره-دیواره:. ۱۷۸

سه روش عمده بررسی برخورد ذرات. ۱۷۹

الف)اوشاولرین-اولرین.. ۱۷۹

ب)اوشاولرین-لاگرانژین.. ۱۷۹

ج)روش اولرین-لاگرانژین.. ۱۷۹

طراحی برجهای خنک کن.. ۱۸۰

۱)توزیع گاز. ۱۸۰

۲)عمل اسپری آب.. ۱۸۰

۳)خنک کنندگی یکنواخت.. ۱۸۰

۴)ابعاد برج.. ۱۸۰

شروع طراحی برج خنک کن گازهای کوره سیمان به کمک نرم افزار Fluent ۱۸۱

نتیجه گیری.. ۱۹۱

محاسبات و فرمول های برج خنک کن و برج خنک کن آزمایشگاهی ۱۹۲

سیمبل ها و علامتگذاری این بخش از پژوهش۱۹۲

عملکرد برج خنک کن(Performance of Cooling Tower) ۱۹۳

دبی هوا(Air-Flow-Rate) ۱۹۳

فشار و دمای مطلق هوا در مقابل اوریفیس۱۹۴

شماتیک تغییرات در برج خنک کن.. ۱۹۴

معادلات پایه برج خنک کن.. ۱۹۴

موازنه جرم و حرارت.. ۱۹۴

دیاگرام دما-آنتالپی هوای تر. ۱۹۵

معادلات انتقال حرارت.. ۱۹۷

الف)آب در برج خنک کن.. ۱۹۷

ب)هوای برج خنک کن.. ۱۹۷

معادله انتقال جرم. ۱۹۷

فرمول لوئیس(Lewis Formula) ۱۹۸

فرضیات مربوط به مقادیر سطحی آب و هوا ۱۹۹

تعداد واحد انتقال کلی.. ۱۹۹

محاسبات مربوط به ظرفیت(Capacity Calculation) ۲۰۰

الف)ضریب نرخ کلی.. ۲۰۰

ب)تعداد واحد انتقال(ارتفاع هر واحد انتقال) ۲۰۱

ج)بازده برج خنک کن.. ۲۰۱

Range و Approach ۲۰۲

محاسبات در برج خنک کن به صورت مختصر. ۲۰۲

۱)موازنه جرم کلی.. ۲۰۲

۲)موازنه جرم آب.. ۲۰۲

۳)موازنه انرژی.. ۲۰۳

۴)تعیین تعداد واحد انتقال. ۲۰۳

۵)محاسبه نیروی محرکه میانگین.. ۲۰۴

۶)محاسبه ضریب انتقال جرم کلی.. ۲۰۴

تصاویری از برج های خنک کننده ۲۰۶

نتیجه گیری.. ۲۰۹

منابع و مراجع.. ۲۱۱

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.