پرسشنامه مسیر ترقی

پرسشنامه مسیر ترقی

پرسشنامه ارزیابی و مسیر ترقی دلانگ

تعداد سوالات:  ۴۴
فرمت فایل : ورد

هدف : تشخیص قرارگیری فرد در  لنگر گاه های مسیر ترقی (شایستگی فنی، خدمت، استقلال کاری، تعیین هویت، تنوع، صلاحیت مدیریتی، امنیت، خلاقیت)

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.