پرسشنامه بلوغ شغلی کارکنان

پرسشنامه-بلوغ-شغلی-کارکنانپرسشنامه بلوغ شغلی کارکنان توسط ایزدی یزدان آبادی، احمد (۱۳۸۵) ساخته شده که دارای ۴ مولفه و ۶۰ گویه می باشد. که مولفه های این پرسشنامه به شرح زیر است: بلوغ کاری گویه های ۱ الی ۲۵، بلوغ روانی گویه های ۲۶ الی ۴۵، بلوغ اجتماعی گویه های ۴۶ الی ۴۹ و بلوغ ذهنی گویه های ۵۰ الی ۶۰، به همراه منبع پرسشنامه،..دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.