مدیریت کیفیت جامع Total Quality Management  برنامه ریزی شامل:  تعیین هدف و وضع خط مشی  تبدیل هدف بصورت برنامه عملیاتی  پیش بینی چگونگی اجرای آنها  سنجش وضعیت: تحلیل وضع موجود، شناخت نیازها و الویتها و پیش بینی آنچه که در آینده باید صورت گیرد. ..  برنامه ریزی برنامه: زمان بندی، تخصیص منابع، بودجه بندی، تقسیم وظایف، تفویض مسئولیتها و اختیار تعیین مقررات و قواعد اجرایی  اجرا: هدایت اجرایی، سرپرستی، سنجش، پیشرفت عملیات  ارزشیابی: بررسی و تعیین دست آوردها، مقایسه موفقیتها، هدفها  تعاریف  ارزیابی عملکرد: سنجش و اندازه گیری عملکرد دستگاههای اجرایی در قالب برنامه های اجرایی  کارایی: نسبت میزان و ارزش منابع مصرف شده به میزان و ارزش منابع تعیین شده  اثر بخشی: نتایج میزان موفقیت دستگاههای اجرایی در دستیابی به اهداف تعیین شده  بهره وری: درست انجام دادن کار صحیح بطور مداوم

دانلود پاورپوینت با مدیریت کیفیت جامع Total Quality Management

دانلود-پاورپوینت-با-مدیریت-کیفیت-جامع-total-quality-managementدانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت کیفیت جامع Total Quality Management که شامل ۵۰ اسلاید میباشد: نوع فایل : PowerPointدانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.