مقررات رنگANSI برای ایمنی صنایع – رنگ قرمز (Don ,t Do مخصوص امتناع) – برای وسایل اطفاء حریق،‌ جعبه های فایرباکس، جعبه های اعلام حریق، پتوهای آتش خاموش کن، سطلهای شن. – ظروف مایعات قابل اشتعال – نور قرمز جهت مسدود شدن موانع موقتی – علامت توقف مثل کلیدها و سوئیچ‏های توقف اضطراری در ماشین آلات و موانع توقف – از رنگ قرمز و سفید در مداخل متقاطع راه آهن استفاده شود………………. و بسیاری مطالب دیگر

Leave a Reply

Your email address will not be published.