همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی Fagus orientalis

همکشیدگی-در-گونه-راش-و-مدل-سازی-fagus-orientalisپایان نامه کارشناسی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، بخشی از مقدمه: درخت راش از خانواده Fagus جنس Fagus می باشد ۱۳ گونه از این جنس در دنیا آنهم در نمیکره شمالی انتشار دارد و در ایران یک گونه به نام فاگوس orientalis وجود دارد و گونه راش ایران Fagus orientalis از مهمترین و با ارزشترین درختان صنعتی …دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.