نقش رسانه ها در پیشگیری از جرم

نقش-رسانه-ها-در-پیشگیری-از-جرم مقدمه : امنیت مبنای نظم و استقلال و حاکمیت همه کشور هاست و از جمله بنیادی ترین اموری است که حکومتها مکلف به برقراری آن در سطح جامعه هستند ، بدون وجود امنیت در جامعه سخن گفتن از استقلال و آزادی و حقوق شهروندی بی معناست . اگر چه ناهنجاریها به بی عد…دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.