مفاهیم تصمیم گیری

مفاهیم-تصمیم-گیریمقاله ترجمه شده به همراه متن لاتین، بخشی از متن: کلمه ی تصمیم مشتق شده از ریشه ی لاتین decido، به معنی درنگ است. بنابراین مفهوم تصمیم توافق، رساندن یک نیت معین به یک نتیجه ی قطعی، یک داوری و یک تفکیک پذیری است. تصمیم انتخاب کردن از چندین گزینه (حق انتخاب) است که توسط تصمیم گیرنده برای دستیابی به …دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.