مطالعه انواع خطاهای بوجود آمده در ترانسفورماتورهای فوق توزیع و روشهای پیشگیری

مطالعه-انواع-خطاهای-بوجود-آمده-در-ترانسفورماتورهای-فوق-توزیع-و-روشهای-پیشگیریپروژه پایانی کامل رشته مهندسی برق، پیشگفتار: گزارش حاضر، گزارش نهایی پروژه «بررسی علل سوختن ترانسفورماتورهای ۶۶ کیلوولت» می‎باشد که در آن به بررسی علل اصلی ایجاد خطا در ترانسفورماتور و منشاء ظهور آنها و روشهای پیشگیری پرداخته می‏شود. در روال انجام پروژه مدل‎سازیهای مربوط به حالت دائمی و گذرای …دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.