مسئولیت اجتماعی شرکت ها

مسئولیت-اجتماعی-شرکت-هامسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یا CSR موضوع حساسیت‌برانگیز و رو به توجه در سال‌های اخیر بوده است تا آنجا که سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا، استانداردهایی را در این زمینه ارائه کرده‌اند.دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.