لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود

لزوم-اندازه-گیری-هوش-هیجانی-و-دلالت-های-ارتقاء-تحصیلی-خود-به-خودنتایج پژوهش های انجام شده در خصوص هوش هیجانی در خارج از کشور نشان داده است که “مدارسی موفق هستند که به ایجاد رابطه مناسب بین دانش آموزان، دانش آموزان و معلمان و دانش آموزان و سایر اعضای مدرسه کمک می کنند.دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.