یکی از بیشترین علایمی که در ایران عزیز وجود داره سنگ کاسه و جوغنها هستند کاسه ها به طور معمول نشانه قبر هستند اما بعضی مواقع تفسیر دیگری نیز دارند برای یافتن مقبره باید بسته به نوع منطقه شکل قرارگیری کاسه ها و نشانه های کنار آنها و جهت های جغرافیایی دقت نمود هر چه کاسه خوش تراشتر و عمیق تر باشه به همان اندازه بزرگی و ثروت فرد متوفی رو می رسونه معمولا فاصله کاسه تا قبر از ۱۰ متر تجاوز نمی کنه اما درمواقعی استثناهایی نیز وجود داره.

فایل کتاب رمز گشایی جوغن ها(شناخت گنج یابی)

فایل-کتاب-رمز-گشایی-جوغن-ها(شناخت-گنج-یابی)دانلود فایل کتاب رمز گشایی جوغن ها(شناخت گنج یابی) با بهترین کیفیت در قالب pdf که برای شما باستان شناسان عزیز کشور گرداوری شده است.کاسه به سنگی گفته می شود که فقط یک سر آن سوراخ باشد و از درونش زمین زیر آن معلوم نباشه اما جوغن به سنگی گفته میشه که دارای دو سوراخ از سر تا ته آن باشه و از ته آن ……دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.