فایل اکسل محاسبه تعدیل

قیمت: ۵۴۰۰۰ تومان

پیمانکاران، مهندسان و کارفرمایان محترم محاسبه تعدیل صورت وضعیت

پروژه های خود را در محیط اکسل و بدون نیاز به تسلط بر فرمول نویسی

به این نرم افزار تعدیل تحت اکسل بسپارید.
بدون شک این بهترین فرمت اکسل محاسبه تعدیل می باشد که

شما در محیطی بسیار کاربر پسند قادر به تهیه گزارشات

تعدیل صورت وضعیت های خود در آن هستید.

تنها می بایست اطلاعات اولیه پروژه را وارد کنید.

(اطلاعاتی مانند عنوان پروژه، نام پیمانکار-مشاور و کارفرما، تاریخ قرارداد،

مدت قرارداد، تاریخ تحویل زمین، تاریخ صورت وضعیت ها، خلاصه فصول

صورت وضعیتهای قبلی و فعلی، مصالح پای کار و سایر اطلاعات لازم

جهت تهیه تعدیل ما به التفاوت صورت وضعیت ها)

پس از آن تمامی گزارشات شما در شیتهای بعدی قابل مشاهده و پرینت

خواهد بود!!!
تمامی مراحل محاسبات بصورت اتوماتیک انجام می گیرد.

برخی قابلیتهای این نرم افزار تعدیل اکسل عبارتند از:
– وجود شاخص های تعدیل رشته ای و فصلی (همه ۱۵ فهرست

بهای سازمان مدیریت) از سال ۸۲ تا پایان سه ماهه چهارم سال ۹۴ 

در یک جدول اکسل
– اخذ تمام تاریخ ها از کاربر با فرمت هجری شمسی
– محاسبه تعدیل موقت و قطعی
– محاسبه مدت زمان تاخیرات پروژه
– محاسبه شاخصهای دوره انجام کار در دوران تاخیر بر اساس

دستورالعمل ابلاغی
– محاسبه تعدیل تجهیز کارگاه و مصالح پایکار
– ذخیره ۵۰ تعدیل صورت وضعیت درون برنامه اکسل جهت استفاده

در تعدیل صورت وضعیتهای بعدی
– ارائه تمامی گزارشات تعدیل بر اساس فرمت پیشنهادی دستور العمل

نحوه ی تعدیل
– خدمات کامل پشتیبانی بصورت ایمیل و تلفن (ساعات ۷ الی ۲۴).
جهت جلوگیری از سو استفاده احتمالی، استفاده این فایل
اکسل روی هر رایانه نیاز به دریافت کد نصب دارد که از طریق پیامک
به شماره همراهی که درون فایل می باشد استعلام خواهد شد.
این نرم افزار قابل نصب بر روی حداکثر سه دستگاه رایانه بوده و استفاده
 از آن روی تعداد رایانه بیشتر مشمول ۱۸ هزار تومان هزینه خواهد بود.خرید        سوال از فروشنده

Leave a Reply

Your email address will not be published.