طراحی وب سایت

طراحی-وب-سایتاین فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۷۲ صفحه می باشد.در یک پروژه وِب عادی، با ورود افرادی مواجه می‌شویم که کارهای متفاوتی انجام می‌دهند؛ شماری از افراد حقیقی و توابع متغیر آنها. در طول انجام این پروژه ، باید خودتان را جای تک‌تک افراد بگذارید و کارهای مختلفی انجام دهید ولی در یک پروژه وِب عادی به افدانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.