سوالات آزمون سر دفتری ازدواج

سوالات آزمون سر دفتری ازدواج

سوالات آزمون سر دفتری ازدواج

سوالات آزمون سر دفتری ازدواج
منابع آزمون سردفتری
ازمون سردفتری ازدواج
آزمون دفتریاری
آزمون دفتر ازدواج
آزمون دفاتر ازدواج

بسته تکمیلی جهت قبول در آزمون سر دفتری ازدواج

شامل سوالات :

سوالات ادبیات فارسی (۱۵۵ سوال + پاسخنامه)
سوالات عربی ( ۶۰ سوال + پاسخنامه)
سوالات متون فقهی (۲۲۳ سوال + پاسخنامه + پاسخ تشریحی)
سوالات حقوق مدنی (۱۵۵ سوال + پاسخنامه)
سوالات احکــام شرعــی (۲۷۰ سوال + پاسخنامه)
سوالات اطلاعات عمومی (۳۳۰ سوال + پاسخنامه)

۶ دوره آزمون سر دفتری + پاسخنامه
دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.