راهنمای کتاب مدیریت منابع انسانی

راهنمای-کتاب-مدیریت-منابع-انسانیاین کتاب راهنما بر اساس کتاب دکتر رضا رسولی برای دانشجویان رشته های مدیریت دانشگاه پیام نور تهیه شده است. این کتاب دارای ۱۲۱ صفحه مشتمل بر موارد زیر است: شرح درس به زبان ساده و روان، سوالات درون متنی جهت درک بهتر مفاهیم درس و سوالات جامع جهت ارزیابی و سنجش با پاسخ …دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.