رابطه بین توسعه مالی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی

قیمت:۵۰۰۰۰ریال

موضوع :

رابطه بین توسعه مالی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی

فرمت فایل : WORD

دارای منابع

در این پژوهش به بررسی رابطه بین توسعه مالی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی برای کشورهای عضو گروهD۸ شامل ایران، بنگلادش، مصر، اندونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه، طی سال های ۲۰۱۰-۲۰۰۰ پرداخته شده است. به منظور برآورد الگوی پژوهش از رهیافت اقتصاد سنجی معادلات همزمان به روش گشتاورهای تعمیم یافته، بهره گیری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در طی دوره مورد بررسی، توسعه مالی و سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها، اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی آن ها داشته است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که توسعه مالی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مثبتی دارد، در حالی که فن آوری اطلاعات و ارتباطات نیز به توسعه مالی کمک می کند.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.