عنوان کامل :

گزارش کار آموزی شرکت ایران پولین

تعداد صفحات :

۱۴۳

دسته :

پایان نامه

چکیده :

شرکت ایران پولین (سهامی عام ) با سرمایه اولیه دویست میلیون ریال در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۵۳ تحت شماره ۱۹۸۳۳ در اداره ثبت شرکتهای مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. موسسین شرکت بانک صنعت و معدن گروه صنعتی ملی – پشتیبانی ایران برک شرکتهای سهامی خاص فرش گیلان و آقای مهدی هرندی بوده و آقای مهندس علی محمد شریفی به عنوان اولین مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده بودند.

 سرمایه شرکت در سال ۱۳۵۶ به مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال و در همان سال مجدّداً به مبلغ۱۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت .

 در سال۱۳۶۹ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و سرمایه شرکت به مبلغ ۳۹۰۰ میلیون ریال افزایش یافت و درسال۱۳۷۰ سرمایه شرکت به مبلغ ۵۸۵۰ میلیون افزایش و در ۲۷/۱/۷۴ مجمع فوق العاده به مبلغ ۲۳۵۰ میلیون ریال از محل سود تقسیم نشده و مبلغ ۳۵۰۰ میلیون ریال از حمل اندوخته های طرح توسعه کارخانه (جمعاً ۵۸۵۰ میلیون ریال به سرمایه شرکت اضافه که در نتیجه سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ ۱۷۵۵۰ میلیون ریال می باشد .

فهرست مطالب :

تاریخچه شرکت ایران پوپلین                             

کنترل پارچه های خام                                   

مشخصات پارچه های تولید شده درکارخانه       

مقدمات تکمیل                                   

پرزسوزی                                    

سفیدگری بزرگ                                   

سفیدگری کوچک                                   

شستشو                                          

اهارگیری                                       

پخت                                        

سفیدگری                                    

سفیدبرفی                                       

مرسریزاسیون                                        

ماشین مرسریزه                                      

کریشه یا اثر موضعی ( شیر شکری) در سطح پارچه                  

چاپ

شابلون سازی                                        

ماشینهای چاپ

ماشین چاپ روتاری اشتورک                               

ماشین چاپ روتاری زیمر                              

ماشین فیکسه                                        

رنگسازی                                    

 ماشینهای رنگرزی موجود درسالن                          

ماشین رنگرزی ترموزول                               

پد- استیم                                      

دستگاه شستشوی نهایی                                

تکمیل نهایی                                        

کندانس                                     

کالندر                                         

ماشین خارزنی                                       

ماشین سانفوریزه                                    

استنتر                                         

نرم کن                                         

پرکن                                           

ازمایشگاه چاپ        

چاپ پیگمنت                                     

چاپ راکتیو                                     

چاپ دیسپرس- راکتیو                                 

چاپ برداشت                                     

ازمایشگاه رنگرزی

رنگرزی راکتیو                                      

رنگرزی دیسپرس – راکتیو                             

رنگرزی دیسپرس- خمی                             

رنگرزی دیسپرس-گوگردی                               

اسکلت گیری                                     

رنگرزی پیگمنت                                  

رنگ همانندی (رنگ پیگمنت)                           

ازمایشگاه تکمیل

نرم کن کاتیونی                                 

نرم کن سیلیکونی                                    

سفیدبرفی                                       

ضداب                                           

تست ها                                     

ضمائم

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.