دسته: تحقیقات مکانیکی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۱۱۱

_______________________________________________
بخشی از مقدمه:
۱-۱- تعریف گلخانه :
گلخانه یا greenhouse به فضای محدود اطلاق می شود که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب را برای رشد گیاهان از نواحی مختلف در طی فصول مختلف یک سال داشته باشد . طبق این تعریف از جمله عملکرد گلخانه فراهم کردن شرلیط محیطی لازم و مورد نیاز محصولی معین است. 
۱-۲- تقسیم بندی گلخانه ها : 
از نظر شکل : ۱- گلخانه های یک طرفه ۲- گلخانه های نیمه دوطرفه ۳- گلخانه آ شکل A- shaped)  ۴)گلخانه های جوی پشته ای  ۵- گلخانه های نیم استوانه ای کوانست  (Quonset )  
از نظر ساختار جدا یا متصل بودن : ۱- گلخانه های تک واحدی ۲- گلخانه های چند واحدی (متطل به هم  از نظر دما : ۱- گلخانه سرد ۲- گلخانه نیمه گرم ۳- گلخانه گرم ۴- گلخانه گرم و مرطوب

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.