کنترل کیفیت آماری (کارخانه کفش)
قیمت: ۹,۹۰۰ تومان
پروژه حاضر، در یک شرکت تولیدی کفش در استان سمنان انجام شده است و به دلیل حفظ حقوق شرکت مربوطه، نام این شرکت از پروژه حذف گردیده است.

این پروژه در نیم سال اول تحصیلی ۹۲-۹۳، توسط دو نفر از دانشجویان ممتاز مهندسی صنایع دانشگاه سمنان انجام گرفته است و پس از اخذ نمره کامل از استاد مربوطه، برای دانلود در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است تا انشالله با بهره گیری از آن در درس کنترل کیفیت آماری که از مهمترین دروس صنایع است، موفق شوید و با درک بیشتری نسبت به این درس، اقدامات لازم را انجام دهید

فهرست مطالب

بخش اول: معرفی کلی واحد صنعتی

– معرفی واحد صنعتی

– تاریخچه

– معرفی مشخصات محصول

– وضعیت شرکت کفش … در صنعت پایپوش

– وضعیت نیروی انسانی

– تجهیزات و ماشین آلات

– چارت سازمانی شرکت

– شماره های استاندارد ملی و نوع استاندارد

– خط مشی کیفیت شرکت

– اهداف کیفی شرکت

– معرفی رویکرد فرایندی

– معرفی واحد کنترل کیفی

– سیستم نرم افزاری

بخش دوم: نمودار پارتو

– جدول میزان عدم انطباق هر یک از متغیرها

– جدول درصد نقص های مشاهده شده

– نمودار پارتو

بخش سوم: توزیع بینم

– تعین احتمال خرابی محصول نهایی

– نمودار بینم

بخش چهارم: نمونه برداری وصفی

– تعیین تعداد معبویات در ایستگاه رویه

بخش پنجم: نمونه برداری کیفی

– نمونه گیری SPC ضخامت در ایستگاه رویه

بخش ششم: رسم نمودارهای کنترل

– نمودار های p و np معیوبات

– نمودار های Xbar-R  و اصلاح آنها

بخش هفتم: نتیجه گیری

– نتیجه گیری و پیشنهادات

نکات:

– تعداد صفحات = ۴۵
– تیراژ بالای تولید کارخانه
– شامل نمودارهای برنولی، پارتو، p، np ، Xbar، Xbar-R و …
– محاسبات دقیق و موشکافانه، به همراه جداول مربوطه
– کامل بودن پروژه و زیبایی ظاهری برای ارائه به استاد
– دانلود به دو صورت فایل word و pdf

تذکر:
شرط استفاده از این پروژه آن است که به عنوان نمونه ی آموزشی استفاده کرده و از تحویل مستقیم به اساتید و به عنوان تمرین های دانشجویی خودداری کنید.

خرید        سوال از فروشنده

Leave a Reply

Your email address will not be published.