دسته: تحقیقات مکانیکی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۹۰

_______________________________________________
بخشی از مقدمه:
اهداف
– خصوصیات احتراقی هیدروژن که مربوط می شود به استفاده اش به عنوان یک سوخت احتراقی.
– نسبت هوا به سوخت مخلوطهای هیدروژن و چگونگی مقایسه آن با دیگر سوخت ها.
– انواع مشکلات خود اشتعالی که در موتورهای هیدروژنی اتفاق می افتد.
– انواع سیستم های جرقه که ممکن است با موتورهای احتراق داخلی هیدروژنی استفاده شود.
– نتایج تهویه محفظه لنگ که به هیدروژن مورد استفاده در یک موتور احتراق داخلی وابسته است.
– بازده حرارتی موتور هیدروژنی.
– انواع آلودگی هایی که با موتور هیدروژنی همراه هستند.
– قدرت خروجی موتور هیدروژنی.
– تاثیر مخلوط شدن هیدروژن با دیگر سوخت های هیدروکربوری.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.