شاتکریت نسوز

شاتکریت نسوزشاتکریت نسوز

پروژه درس : روش های اجرایی ساختمان

فرمت فایل: DOCX word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ۱۸

مطلب مشتمل بر این مضامین می باشد :

    شاتکریت و انواع آن
    مزیت اجرایی شاتکریت تر به خشک
    عوامل موثر در آسیب رساندن آتش به شاتکریت
    آزمایشات و راه حل ها
    نتیجه گیری

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.