اصول مدیریت و تئوری سازمان ها (صنعت کفش)
قیمت: ۱۴,۵۰۰ تومان

پروژه ای که در اختیار شما قرار می گیرد، در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ توسط دانشجویان ممتاز مهندسی صنایع و در زمینه صنعت پایپوش (کفش)، انجام گرفته است. این پروژه با صرف وقت و مطالعه ی بسیار، در ۷ فصل جامع که در برگیرنده اکثر مطالب لازم در زمینه ی اصول مدیریت و تئوری سازمان ها می باشد، ارائه گردید است. مطالب در ۲۱۸ صفحه با ظاهری زیبنده گردآوری شده و موفق به کسب بالاترین نمره (نمره کامل) از استاد مربوط به درس گردیده است.

مطالب موجود در این پروژه به طور کلی شامل:

– مقدمه ای بر مطالعه بازار کفش و دمپایی

– معرفی شرکت

– فرآیند برنامه ریزی

– فرآیند تصمیم گیری

– فرآیند سازمان دهی

– فرآیند مدیریت منابع انسانی

– فرآیند رهبری

– و فرآیند کنترل

می باشد که هر یک از این فصول شامل مطالب و فهرست های متعدد می باشد. استراتژی های سازمان، اهداف و فعالیت ها، روش های بازاریابی، روش های پایش و اندازه گیری و بررسی نتایج در زمینه تصمیم گیری، مدیریت انسانی، رهبری و همچنین جداول تجزیه و تحلیل SWOT (تهدیدها و فرصت ها) و EFF به همراه سایر ماتریس ها و جداول ارزیابی و مقایسه ای، نظام های مشارکت کارکنان و … همگی در پروژه شما حاضر می باشد.

تذکر:
شرط استفاده از این پروژه آن است که به عنوان نمونه ی آموزشی استفاده کرده و از تحویل مستقیم به اساتید و به عنوان تمرین های دانشجویی خودداری کنید.

خرید        سوال از فروشنده

Leave a Reply

Your email address will not be published.