دانلود پرسشنامه مهارتهای بین فردی

دانلود پرسشنامه مهارتهای بین فردیعنوان: دانلود پرسشنامه مهارتهای بین فردی

فرمت: PDF
تعداد صفحات: ۱۱ صفحه

در این پرسشنامه، چهار رویداد که حاوی کنش و واکنش ( تعامل ) بین افراد می باشدعرضه شده است. ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری  نیز می باشد.
دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.