دانلود پرسشنامه شایستگی مربی

دانلود پرسشنامه شایستگی مربی

عنوان: پرسشنامه شایستگی مربی

دسته: مدیریت- روان شناسی
فرمت PDF:
تعداد صفحات: ۱۱ صفحه

این فایل شامل پرسشنامه شایستگی مربی بوده و همچنین شامل بخشهای تفسیر نمرات- تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری می باشد.
دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.