استراتژیهای تغییر و تحول سازمان

استراتژیهای تغییر و تحول سازمانعنوان: استراتژیهای تغییر و تحول سازمان

دسته: مدیریت
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۶۶ اسلاید

این فایل در زمینه استراتژیهای تغییر و تحول سازمان می باشد که می تواند به عنوان
سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
الگوی عمومی تحول
ویژگیهای هر برنامه تحول
استراتژیهای تحول:سطح خرد
استراتژیهای ۴ گانه تحول
استراتژیهای ساختاری
استراتژیهای تکنولوژی
شمائی از الگوی غنی کردن شغل
استراتژی وظیفه ای
استراتژی رفتاری
الگوی سه مرحله ای تغییر (کرت لوین)
الگوی فرآیند یادگیری (الگوی مراحل تغییر)
مراحل فرعی فرآیند درونی ساختن
الگوی انتقال یادگیری
تغییرهای رفتاری:نمونه ای از الگوهای کاربردی
کانونهای بهبود کیفیت
ایستادگی در برابر تغییر
رویارویی با ایستادگی در برابر تغییر
پذیرش تغییر و رابطه آن با مشارکت
استراتژیهای تحول:سطح کلان (استراتژیهای تحول مبتنی بر برنامه)
مقایسه انواع تحولهای بنیادی سازمان
الگوی تحول مبتنی بر برنامه
الگوی بهبود و بازسازی سازمان(بوبس)
ویژگیهای بوبس
فنون بوبس
سطح فرد:فن بهبود مهارتهای ارتباطی-الگوی پنجرۀ جو-هری
الگوی پنجرۀ جو-هری
سطح گروه:فن تشکیل گروه
انواع وابستگی وظیفه ای
ویژگیهای پژوهش مبتنی بر بازیافت
مراحل ۶ گانۀ شبکه بوبس
هماهنگی اجرائی فنون بوبس:نمودار تحلیل مسیر
استراتژیهای تحول:سطح کلان (روندهای نوین و در حال تکوین)
روندهای نوین و در حال تکوین
سیستمهای فنی اجتماعی(الگو)
مدیریت کیفیت جامع

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.