همه چیز در مورد مناطق آزاد

همه چیز در مورد مناطق آزادهمه چیز در مورد مناطق آزاد

فرمت : ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ۱۲۰

هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری

ایجاد مناطق آزاد ، نخستین بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند، مورد توجه قرار گرفت. در واقع هدف پایه گذاران مناطق آزاد، آزمودن تئوری اقتصاد آزاد در بخش هایی از کشور بود که مایه های پیشرفت در آنها دیده می شد.

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.