دانلود نقشه بانک

دانلود-نقشه-بانکدانلود نقشه بانک این پروژه شامل پلان زیر زمین سایت پلان بانک پلان همکف و طبقه اول و پلان مبلمان طبقه ها پارکینگ دارای ۴ نما میباشد و همچنین دارای ۲ برش میباشد نقشه های تیر ریزی و اکس بندی نیز موجود است و ۱۰ رندر زیبای باکیفیت سه بعدی در این پروژه موجود است.پروژه ای بسیار کاملدانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.