مقاله لکوربوزیه روح ناآرام

مقاله لکوربوزیه روح ناآراممقاله لکوربوزیه روح ناآرام
فرمت فایل  : DOC
تعداد صفحات : ۲۰
قابل ویرایش

سبک کاری و سبک معماری مورد توجه وی بررسی گردیده است
اشکال و فرم ها و مصالح مورد علاقه وی بررسی شده است
برخی از آثار وی بررسی و معرفی گردیده اند
در ضمن منابع تحقیق هم بطور کامل ذکر شده اند

دروس اسما کم ارزشی مثل اصول و مبانی معماری و شهرسازی می توانند برای بالا کشیدن معدل دانشجو اثربخش باشند و تجربه شده تحویل تحقیق های بدین گونه حتی بدون درخواست استاد در نمره بشدت اثربخش می باشد . با پرداخت کمترین هزینه معدل خود را بالا بکشید

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.