طرح توجیهی و کارافرینی تولید چیپس سیب زمینی

طرح توجیهی و کارافرینی تولید چیپس سیب زمینیوزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
موضوع طرح:تولیـد چیپس سیب‌زمینی

تعدادصفحات:۱۹
فرمتword(قابل ویرایش)

با ظرفیت ۵۰۰ تن در سال
ظرفیت : ۵۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری کـل: ۱۹۲۹ میلیون ریال
سهم آورده متقاضی: ۱۹۹ میلیون ریال
سهم تسهیلات: ۱۷۳۰ میلیون ریال
دوره بازگشـت سرمایه: ده ماه
میزان اشتغالزایی : چهارده نفر
دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.