طرح توجیهی و کارافرینی تولید حوله

طرح توجیهی و کارافرینی تولید حولهطرح توجیهی و کارافرینی تولید حوله
تعداد صفحات:۱۲
فرمتword(قابل ویرایش)

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
تولیــد حـوله 
با ظرفیت ۶۵ تن در سال
موضوع طرح : تولید حـوله 
ظرفیت : ۶۵ تن در سال
محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور 
سرمایه گذاری کـل: ۵/۲۰۲۲ میلیون ریال
سهم آورده متقاضی: ۵/۲۰۲ میلیون ریال
سهم تسهیلات: ۱۸۲۰ میلیون ریال
دوره بازگشـت سرمایه: بیست‌ویک ماه
میزان اشتغالزایی : سی‌ویک نفر
دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.