طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی نمک

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی نمکطرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی نمک
تعداد صفحه:۱۸
فرمت word(قابل ویرایش)

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
تولیـد و بسته بندی نمـک یددار 
با ظرفیت چهارهزارتن درسال
موضوع طرح : تولید و بسته بندی نمک یددار 
ظرفیت : ۴۰۰۰ تن در سال
محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور 
سرمایه گذاری کـل: ۲/۱۷۲۵ میلیون ریال
سهم آورده متقاضی: ۲/۱۷۵ میلیون ریال
سهم تسهیلات: ۱۵۵۰ میلیون ریال
دوره بازگشـت سرمایه: ۱۸ ماه
اشتغالزایی : هفت نفر
دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.