ترجمه مقاله باستان شناسی

ترجمه مقاله باستان شناسی

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی
New discoveries in Afraz
کشفیات جدید در افراز (ارگ بم)

تعداد صفحات انگلیسی: ۴ صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  ۴ صفحه
دانلود متن انگلیسی

برآورد عمر هسته دیوار دفاعی بم

عدل در این‌باره توضیح داد: باروی ارگ بم به ظاهر یک دیوار یکدست است، ولی در حقیقت از لایه های مختلفی تشکیل شده که در دوره‌های مختلف و در طول این سال ها به دیواره اصلی آن اضافه شده‌ است. و به این نحو دیوار کنونی شکل گرفته است. در پژوهش‌های جدید در بخش مرکزی، پیشرفت‌های زیادی حاصل شده و از آنجا که علوم جدید اجازه‌ استفاده از فنون پیچیده را برای تعیین عمر دقیق ستون های رسی می دهد، هیأت باستان‌شناسی ارگ بم نمونه‌ برداری‌های لازم را انجام داده است تا تاریخ دقیقی برای شکل‌گیری دیوار ارگ یا حتی بخش حاکم‌نشین و قلعه های کهن منطقه گسل ارائه شود. البته چنین تحلیل هایی فقط در چند آزمایشگاه در دنیا انجام می‌شود.

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.