تحقیق اقتصاد بین الملل

تحقیق اقتصاد بین المللاقتصاد بین الملل
تعداد صفحات: ۱۵
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

تعقیب سیاست انبساط تدریجی

سیاست انبساط تدریجی در سال ۱۳۴۱ نیز دنبال شد منتها کنترلهایی که در زمینه گوناگون ابداع و اعمال شده بود موجبات توام بهبود اوضاع ارزی و تجارت خارجی کشور را فراهم ساخته بود. در این سال مقررات واردات و صادرات کشور برای یک دوره پنج ساله پی ریزی شد و «تهیه احتیاجات عمومی و تامین منافع مصرف کنندگان، حفظ موازنه پرداختهای ارزی حمایت و توسعه صنایع داخلی و تشویق صادرات در چارچوب برنامه تثبیت اقتصادی وعمرانی دولت بعنوان هدفهای سیاست بازرگانی دولت گفته شد» به منظور بهبود وضع پرداختهای ارزی کشور، محدودیت واردات تجملی و غیرضروری ادامه خواهد یافت وطرق عملی و تازه‌ای برای ازدیاد درآمد ارزی اتخاذ خواهد شد منجمله سعی خواهد شد حتی المقدور از ورود کالاهای ساخته شده خارجی به کشور جلوگیری به عمل آید و این قبیل کالاها ابتدا به صورت قطعات منفصل و نیمه ساخته وارد و مندرجا تمام مراحل تولید آن در خود ایران انجام یابد.

فهرست
مقدمه:
تثبیت نرخ ارز
استقرار سیستم یک نرخی در سال ۱۳۳۴
انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در
اسفند ۱۳۳۶
برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در ۱۳۳۹
۲)اقدامات بنیادی
۱)اقدامات سازمانی
برنامه پنج ساله سیاست بازرگانی و ارزی کشورهماهنگی با برنامه سوم در اقتصادی کشور۱۳۴۱-۱۳۴۶
۱)    تعقیب سیاست انبساط تدریجی
۲) اعلام اصول سیاست ارزی در اسفند ۱۳۴۱
۳) اختیار یک سیاست فعال بازرگانی در سال ۱۳۴۲
۴)مشکلات درون‌زا و برون‌زای سال ۱۳۴۳
۵) سیاست ارزی سال ۱۳۴۵ کشور
۶) تهاجمات پیاپی به بازار غیررسمی ارز کشور در سال ۱۴۴۶
سیاست کنترل ارزی و اثرات آن در ایران
چگونگی وضعیت بازرگانی خارجی و کنترل ارزی
اثرات کنترل ارزی در ایران
۱- سیاستهای تشویقی
تصحیح نرخ ارز در ایران
۱-     یکسان ساختن نرخ ارز:
بازارهای متعدد ارز ونرخهای مختلف:
اختلال در قیمتها و قیمتهای نسبی:
عدم تخصیص بهینه ارز:
اختلال در سرمایه‌گذاری خارجی:
۲- لغو بودجه ارزی:
۳- تعیین سیستم ارزی شناور دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.